Stor oppsummering: Året da opprykket glapp og AaFK skjemte seg ut

Det­te var se­son­gen der AaFK skul­le gjen­opp­byg­ges med et di­rek­te opp­rykk og ny en­tu­si­as­me, men som end­te med et ma­ge­plask.

Andrea Loberto (t.v.) og Lars Bohinen hadde et klart mål om å rykke rett opp igjen. Men det endte med tap i kvalifiseringen mot Stabæk.  Foto: Marius Simensen

fotball

Tra­di­sjo­nen tro opp­sum­me­rer Sunn­mørs­pos­ten AaFK-året med ut­gangs­punkt i al­fa­be­tet, og en dose hu­mor og sjølironi.