Vil se på mulighetene for å ta over driften av Sør Arena

Ordfører Harald Furre vil undersøke om et nytt konsept rundt Sør Arena kan være veien å gå. Det vil gi breddeklubbene større tilgang til anlegget.

Sparebanken Sør Arena har vært gjenstand for diskusjon i mange år.   Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN NORWAY

fotball

– Kommunen har tilbudt bedre betingelser innenfor dagens modell. Det vil gi millionbeløp årlig i bedre betingelser. Et sjenerøst tilbud med tanke på å legge forholdene til rette for Start.