Debatt:

Er Ålesund en eller to byer?

Helse- og velferdsutvalget i Ålesund kommune bestemte i sitt siste møte hvem som skulle få skjenke alkohol og hvem som ikke skulle få.

Stengte kraner Peppes Pizza var en av «kjøpesenterrestaurantene» som ikke fikk fortsette å skjenke alkohol.  Foto: Arkivfoto

– JA i gamlebyen, men NEI på Moa kan vi ikke leve med.

Ole Jonny Larsen
Meninger

Blant annet var det tre søknader fra spisested som ligger i tilknytning i kjøpesenter. Den ene kom fra Egon restaurant som har åpent inn til Ålesund storsenter. De to andre kom fra Peppes Pizza og Spisestua. Begge ligger på Moa og har åpen dør inn til ulike deler av Moa-sentrene. Alle tre har også separat dør mot gata.

Dette er altså tre spisested med identisk organisering og beliggenhet i forhold til et kjøpesenter. Den eneste forskjellen er at Egon ligger i gamlebyen, mens de to andre ligger i Ålesunds nye handelssentrum på Moa, noe de fleste ville mene var uten betydning ut fra et likhetsprinsipp.

Men her skjedde da det utrolige at Helse- og velferdsutvalget ga skjenkerett til Egon restaurant men sa nei til Peppes Pizza og Spisestua!

Avgjørelsen kan ikke tolkes på annen måte enn at Ålesund kommune har bestemt at det skal være én praksis for restauranter i kjøpesenter i det gamle bysentrumet og en annen for lignende bedrifter på Moa.

Alle andre enn politikerne i Helse- og velferdsutvalget ser det urimelige i dette. Og det er derfor grunn til å spørre retorisk om Ålesund er en eller to byer.

De to restaurantene på Moa vil sjølsagt anke vedtaket. Bystyret bør snarest komme med en klar uttalelse om hva som er gjeldende politikk for alkoholservering i kjøpesenter i Ålesund. JA eller NEI er akseptable svar, men JA i gamlebyen, men NEI på Moa kan vi ikke leve med. Det er å dele kommunen i to med ulike regler for hver del.