Frps parlamentariske leder Harald T.Nesvik:

«Med Arbeiderpartiet vil det bli høgere innvandring»

Norge og de andre skandinaviske landene har tradisjonelt vært samfunn med små forskjeller mellom folk.

Forskjeller: Harald T. Nesvik (Frp) anklager Ap-leder Jonas Gahr Støre for en politikk som skaper større forskjeller. Foto: NTB scanpix 

En lettsindig innvandringspolitikk uten krav til integrasjon og klientifisering av stadig flere mennesker gjør at det er flere enn noensinne som er avhengige offentlige bidrag

vignettbilde 

Meninger

Et felles verdigrunnlag og en holdning om at alle må bidra, gjør at vi stoler på hverandre og at offentlige myndigheter også har tillit i befolkningen. Gjør din plikt, krev din rett.

Gradvis brytes dette fellesskapet ned og det er Arbeiderpartiet som har stått i spissen for denne utviklingen.

En lettsindig innvandringspolitikk uten krav til integrasjon og klientifisering av stadig flere mennesker gjør at det er flere enn noensinne som er avhengige offentlige bidrag, samtidig som stadig færre bidrar inn til velferdsstaten. Det er ikke bærekraftig på sikt.

I diskusjonen om velferdsstatens framtid er det ofte eldre mennesker som gis ansvaret for at velferdsstaten undergraves. Dette er feil.

Det er nettopp den eldre generasjon som igjennom hardt arbeid har gitt oss velferdsstaten og et oljefond som nærmer seg 8.000 milliarder kroner.

Frp mener at norske pensjonister har tjent opp sine rettigheter i vårt felles pensjonssystem og skal motta sine pensjonsutbetalinger med god samvittighet.

Jeg mener det er helt andre grunner til at velferdsstaten svekkes og at forskjellene i Norge blir større. Ap har ansvaret for at det lenge ble ført en slepphendt innvandringspolitikk og at samtidig stadig flere mennesker i arbeidsfør alder ble ført ut av arbeidsmarkedet og over på passive støtteordninger.

En rapport publisert av SSB i høst («Økonomi og levekår for ulike lavinntektsgrupper») illustrerer dette godt.

Rapporten viser at nær halvparten av alle de som regnes som fattige i Norge (48,1%) er innvandrere. Andelen innvandrere blant de fattige er nesten doblet fra 26 prosent i 2004 til 48 prosent i 2014. 95 prosent av økningen i det totale antall fattige i Norge fra 2004–2014 er knyttet til innvandrere og på ti år har antallet fattige i innvandrerbefolkningen i Norge økt med 154.000 til 260.000.

I perioden 2004 til 2014 var det i hovedsak Ap som styrte landet, og de må ta et stort ansvar for denne utviklingen.

Arbeidsmarkedet preges av at det blir færre muligheter for ufaglærte.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Høy innvandring, der de fleste mangler utdanning, samt et høyt frafall fra videregående skoler gjør at flere nå konkurrerer om færre jobber.

Dette er en utvikling som gjør at mange kan få problemer på arbeidsmarkedet og at forskjellene øker.

Frp og regjeringen har gjort mye og vil fremover satse på grep som gjør at flere kan bli bidragsytere til fellesskapet. En streng og rettferdig innvandringspolitikk gjør at det nå kommer få asylsøkere til Norge.

Dette frigjør ressurser til å integrere dem som er reelle flyktninger, samt hjelpe flere mennesker i nød i nærområdene. Frp og regjeringen mener at det viktigste premisset for god integrering er den enkelte innvandrers egeninnsats.

Vi legger bedre til rette for at unge mennesker skal fullføre videregående skole gjennom å gjøre yrkesfagene mer arbeidsrettet og med krav til elevenes oppmøte på skolen. Samla gjør dette at flere vil fullføre skoleløpet og være bedre kvalifisert for arbeidsmarkedet.

Frp og regjeringen mener det er viktig at det lønner seg å jobbe fremfor å motta offentlig støtte. Derfor har vi redusert skatten på lønnsinntekt. Lavere skatt for bedriftene gjør også at det vil være mulig for flere å ansette folk og kapital blir igjen i bedriftene for å kunne drive innovasjon og gjøre nyinvesteringer.

Små forskjeller og stor grad av verdifellesskap er viktig for å sikre velferdsstaten for fremtiden. For å lykkes med dette mener Frp at flere i arbeidsfør alder må bli en del av arbeidslivet.

Med Arbeiderpartiet vil det bli høgere innvandring og skattebelastningen både på arbeidstakere og arbeidsplasser vil øke.

Velferdsstatens grunnlag svekkes og forskjellene øker når faren for fremvekst av en ny underklasse blir større.

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Meninger