Romsdalsaksen:

«Funderinger omkring aksevalg for E39»

Noen spør hvilket alternativ Romsdalsaksen (RA) er. En flyktig idé, strek på et ark, en tenkt kostnad – ikke noe mer?

Bru over Julsundet. Møreaksen. 

Er det OK at politikere og andre sørger for at en alternativ løsning, som trolig er bedre og billigere, ikke blir utredet?

Paul Andreas Hofseth
Meninger

Ettersom RA mangler nøytral og grundig utredning, kan ikke alle motargument avvises. Ihuga motstandere krever svar fra RA på detaljnivå, men, hvem blir svar skyldig?

For stadig flere spør seg hva Møreaksen egentlig er. Hvilket alternativ skal knyttes til hvilken løsning, hvilke lengder, reisetid og ikke minst kostnader. Reduserte kostnader på 40 % «over natten» fikk sin oppmerksomhet, men usikre forhold i hopehavet kostnader og kvalitet har økt. Er det slik at kvalitetene er intakt, mens kostnadene er redusert 40 %? I så fall genialt.

Sve og Dale

Skal på bobil-turne langs eksportvegen

Frank Sve og samferdselsminister Jon Georg Dale skal på bobil-turne langs E136.


Dersom kvaliteter også er endret, hvilke konsekvenser medfører det? Hva med reiselengde og tid, dersom tunnelen fra Vik til Ørskogfjellet droppes grunnet farlig kombinasjon av 16 km lang undersjøisk tunnel og ettløps tunnel opp til Ørskogfjellet? Hva med sikkerhet dersom en eller flere av tunnelene går fra to til ett løp, samt fartsgrenser og reisetid?

Har prosjektet med røtter tilbake til 80-tallets gode svar?

Sist høst bestemte fylkesutvalget med 8 av 13 stemmer at utredning av Romsdalsaksen ikke skulle behandles i påfølgende møte i fylkestinget.

Frank Sve hardt ut mot Sunnmøre regionråd:

Mener «supperådet» bør legges ned så fort som mulig

I et Facebook-innlegg onsdag tar fylkesleder i Møre og Romsdal FrP, Frank Sve, et oppgjør med Sunnmøre regionråd og leder Jan Ove Tryggestad.


Forventningene var en jevnere fordeling blant fylkestinget sine 47 stemmer, men svaret uteble.

Ikke greit.

Politikere og andre maktpersoner som trenerer folkekravet om utredning.

Hvordan tenker de? At penger forsvinner og blir brukt andre steder? Transportkomiteens Morten Stordalen (nestleder), forsikrer at dersom man finner bedre og billigere alternativ, vil verken penger eller plassen i køen gå tapt.

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) blir kritisert for at de ikke rådspør kundene i aksekampen. Punktlighet og riktig pris er viktigst for kundene, mens transportørene må trekke inn vurderinger knyttet til HMS-krav og sjåførenes sikkerhet. Å kritisere NLF for å gjøre nettopp det er både upassende og uansvarlig.

Lastebileierforbundet føler seg misforstått: – Det er ikke Møreaksen vi er imot – det er undersjøiske tunneler

– Vi har ikke tatt stilling til noen av aksene, sier fylkesleder i Norges Lastebileier-Forbund (NLF), Finn André Fredvig- Erichsen.


Treneringen av utredningen kan ha flere årsaker, men er det greit? Er det OK at politikere og andre sørger for at en alternativ løsning, som trolig er bedre og billigere, ikke blir utredet?

Antatt kostnad for slik utredning er mellom 10 og 20 million, så kostnaden kan ikke være motivet når totalkostnaden er 1000 til 2000 ganger større.

Romsdalsaksen er en idé som har utviklet seg til en reell utfordrer til Møreaksen.

Det er knappe 6500 krav om utredning av RA på romsdalsaksen.no Utredningen gir svar, men hvilket?

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.