Leder:

«Kan bidra til å styrke det presseetiske regelverket»

Etikk: Sofie snakker med pressen etter behandlingen av klagen på VGs dekning av den dansevideo-saken i Pressens Faglige Utvalg (PFU).   Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Meninger

Sofie fra Ålesund skal ha ros for å ha fått i gang viktige presseetiske debatter. Sofie klaga VG inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU) for sju punkter i Vær varsom plakaten etter omtalen av en videosnutt som viser at hun danser med Trond Giske. Bakgrunnen for artikkelen var at en tillitsvalgt hadde sendt en bekymringsmelding om AP-politikeren. Selv om Sofie mente at episoden på Bar Vulkan var uproblematisk, formidlet VG et helt annet inntrykk. Sofie opplevde at hun ble pressa, uthengt og dårlig behandla av avisa, og reagerte på at VG publiserte et sitat hun ikke kunne stå inne for.

Onsdag denne uka konkluderte PFU enstemmig at VG har gjort seg skyld i sju brudd på fem punkter i Vær varsom-plakaten. Det er den mest omfattende fellelsen i utvalgets historie, og det er en viktig avgjørelse. Alle redaksjoner kan ha noe å lære av denne dommen.

Et sentralt krav til alle redaksjonelle medarbeidere er at man skal opptre hensynsfullt i den journalistiske arbeidsprosessen. Det er særlig viktig i møte med personer som ikke har erfaring med mediene. Jaget etter gode oppslag, må aldri gå på bekostning av presseetikken. VG har erkjent at de har sviktet, og de har beklaget. De har også beklaget at de beklaget for seint. Denne erkjennelsen er vesentlig for at tilliten kan bygges opp igjen.


Sofie vurderer rettslige skritt mot VG etter knusende dansevideo-dom

PFU feller VG for dekningen av dansevideoen med Trond Giske. Advokaten til Sofie, kvinnen i videoen, sier de vurderer å gå til retten for å få erstatning.


VGs etiske overtramp kan føre til innskjerping og styrking av Vær varsom-plakaten. Norsk Presseforbund har satt ned et utvalg som skal undersøke medienes kildebruk og sitatpraksis. Utvalget, som ledes av Sven Egil Omdal, skal også vurdere om det er behov for endringer i det etiske regelverket. Det gjelder ikke minst punktet som tar for seg regler for journalistisk adferd og forholdet til kildene. Saklighet og omtanke skal prege alt journalistisk arbeid, og det må vise igjen i praksis. Rapporten skal etter planen legges fram i løpet av november.

Det er presseetikken som skiller redaktørstyrte medier fra andre nettsteder. Behovet for troverdig informasjon har aldri vært større. Større åpenhet om arbeidsmetoder og etiske vurderinger gjør journalistikken bedre og mer gjennomsiktig, og det har Sofies varsling bidratt til.