KOMMENTAR:

Teknologi som kan gi styrka livskvalitet

Tenk deg at ulike personar fotfølgjer deg heile dagen utan at du forstår kvifor. Ville det vere rart om du vart litt aggressiv?

Dyktige kvinner: Denne gjengen ivrar for at fleire må sjå mulegheiter innan velferdsteknologi: Frå venstre: Brit Krøvel, Stine Solheim, Helen Østrem, Cecilie Campell, og fremst Viviann Maridal som fiksar på roboten Pepper. 

Redsel for teknologi må ikkje føre til at vi held fast på gamle ordningar

Meninger

Velferdsteknologi var tema for foredraget til Viviann Maridal og Helen Østrem under Moakonferansen torsdag. Dei to klarte på ein engasjerande måte å formidle at det er tid for å tenke nytt. Av og til kan teknologisk utstyr gi best omsorg. Det vart illustrert med denne historia;