Leserinnlegg:

«Ny cruisehavn på nordsiden av byen?»

Illustrasjon: Mulig kailengde ved utvikling av en cruisehavn på byens nordside. Kart fra GeoInnsyn (publikumskart) Ålesund kommune. 

Meninger

De aller fleste cruiseskip som legger til havn i Ålesund legger til på sydsiden. Dette medfører mange utfordringer, ikke bare i dagens situasjon, men også med tanke på fremtidig utnyttelse av sydsiden. Slik dette også er påpekt i et intervju med styreleder Eva Hagen i Sørsida Utvikling i Sunnmørsposten 30. januar.

Skal cruisebåter og deres passasjerer også i fremtiden være velsette gjester i byen vår må vi legge til rette for dette. Konfliktene i forhold til byens daglige liv og annen bruk og utvikling av et trangt byrom må være minst mulig.

Slik er det ikke i dag!

En typisk sommerdag ligger to store cruisebåter til havn på sydsiden og slipper på land mer enn 5.000 passasjerer. Noen av passasjerene skal på sightseeing med buss, andre skal gå en tur på egen hånd.

Allerede på kaien oppstår farlige trafikksituasjoner mellom gående og den store mengden med busser som står oppstilt og skal forflytte seg. Det blir ikke bedre av at også byens egen busstasjon er i det samme området.

De som skal ut på tur på egen hånd må alle krysse hovedveien gjennom byen. Alt turistene skal se og besøke ligger på andre siden av denne veien. Dette forstyrrer trafikken og fører til farlige situasjoner.

I tillegg, byen har fått utviklet en plan for utbygging av sydsiden, en del av dette er 3–5 etasjers bolighus og oppholds- og rekreasjonsområder for befolkningen. Cruisebåtene vil ligge som en 30–40 meter høy vegg mot syd og sperre for alt lys og sol gjennom hele sommeren. Skal cruiseturismen få ødelegge for denne utviklingen?

En mulighet er å utvikle en ny cruisehavn på nordsida av byen, ved å forlenge Skansekaia mot øst. Her kan det utvikles en sammenhengende kailinje på 750 meter, som illustrert på kartet. Selv om en setter av 140 meter til hurtigrutens daglige anløp, vil der være over 600 meter med kailinje til cruisebåter, det er mer enn kailengden på sydsiden.

En slik havn vil ikke bare løse alle problemene med cruisehavnen på sydsiden, den vil også gi nye muligheter for utvikling og handel på nordsiden av byen. Havnen vil være like sentrums nær som havnen på sydsiden.

  • Det kan lages gode og trygge løsninger for sightseeing busser og gående.
  • Bussene kan velge å kjøre langs Brosundet om de skal vestover eller bruke Akslatunnelen om de skal østover. Dette vil redusere trafikken i sentrum.
  • De turistene som ønsker å gå rundt i byen på egen hånd, besøke Fjellstua eller annet slipper å krysse hovedveien gjennom byen.
  • Vi står fritt til å utvikle sydsiden langs de linjer som er lagt, uavhengig av cruiseturismen.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!