Lesarinnlegg:

«Utfordrerens utfordringer i aksekampen»

Det er ikke enkelt å være den som utfordrer generelt, og når midlene er knappe spesielt.

Romsdalsaksen. Her broløsninga Grønneset - Lønset.  Foto: . Illustrasjon: Nordwest3D/Romsdalsaksen

Meninger

Slik også i aksekampen, der det strides mellom en oversjøisk og undersjøisk kryssing av Romsdalsfjorden. Bevisbyrden ligger på utfordrer, og kravet er dokumentasjon av ulik art.

Romsdalsaksen (RA) er utfordreren, og Møreaksen (MA) utfordres. RA sin hjemmeside inneholder informasjon om traseer, illustrasjoner, beskrivelser, underskriftskampanje med krav om en fair utredning, en illustrerende film og mangt annet. MA har hatt langt større innhold i sin verktøykasse, men det har kommet seg gradvis også for RA.En stor innsamlingsaksjon innbrakte kr 500.000.- fra privatpersoner som ihuga foretrekker RA sin løsning. Aksjonen finansierte 2 analyser som HR-Consult i Oslo gjennomførte med samfunnsnytte som stikkord. Analysen konkluderte med at RA ga 5,2 mrd. større nytte enn konkurrenten – hovedsakelig grunnet samspillet med E136 (Eksportvegen)

Foruten bedre utstyrt verktøykasse, beviser aksjonen viktigheten av folkelig engasjement.


Nyutnemnt samferdselsminister Hareide vil oppleve stort trykk frå Nordvestlandet:

Pressar på for svar om Hafast, Møreaksen og skipstunnelen

Fredag vart Knut Arild Hareide (KrF) ny samferdelsminister. Leiarane for dei store samferdselsprosjekta på Nordvestlandet har allereie kalla Hareide inn til møte.


For å bevise folkets mening om oversjøisk versus undersjøisk løsning, ble en ny aksjon satt i gang, og som fikk en gallup utført av Sentio som produkt. Gallupinstituttet fikk 1000 svar fra tilfeldig utvalgte innenfor fylket. 598 ønsket oversjøisk, 165 undersjøisk og 237 var usikre – eller 78 % for oversjøisk og 22 % for undersjøisk når «vet ikke» holdes utenom.

Verktøykassen vil ha mer. En nylig gjennomført hasteutredning utført av SVV, og med avd. Molde som redaktør har manglende tillit i RA-leiren.

Hvor skal du? – er et interessant og uavklart spørsmål, og 2 trafikktellinger har motsatte resultat/konklusjoner. Spørsmålet er hvor trafikken fra Vestnes (Furneset) skal etter ankomst fergekaia på Molde. Skal trafikken hovedsakelig vestover eller østover?


Andre stridsspørsmål er folkets syn på firefelts motorveg på Fannestranda, behovet for to firefelts veger (bru/undersjøisk tunnel) til Otrøya i Midsund, potensiell fare knyttet til brann i den 15 km lange og dype undersjøiske tunnelen. Må man virkelig bygge en ny bru over Tresfjorden når det allerede finnes en ny og velfungerende? Listen er lang.

Det er dugnadsånden som gjelder for RA – både for ledelse/styre og for vi som er ihuga supportere. Kravet fra drøye 11500 personer er derfor en fair og på alle vis skikkelig utredning av Romsdalsaksen.

Hvilket påfyll RA får i verktøykassen vil vise seg. Hvem vet – kanskje snur bevisbyrden?


Har sett på nye løsninger for fjordkryssing: Denne løsningen anbefaler Statens vegvesen

Ny utredning konkluderer med at Møreaksen er beste løsningen for kryssing av Romsdalsfjorden.


-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!