Leserinnlegg:

«Manglende beredskap på smitteutbrudd av koronaviruset covid-19»

Koronaviruset: Fra pressekonferansen der Folkehelseinstituttet orienterte om situasjonen i Norge i forbindelse med spredningen av koronaviruset. Områdedirektør Geir Bukholm (t.v.) og avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet..  Foto: Terje Bendiksby

Meninger

Den 26. februar bringer Sunnmørsposten for dagens lys at det ikke iverksettes noen tiltak for å oppdage og forhindre smitteutbrudd av koronaviruset covid-19 i forbindelse med de tusenvis av turistene som begynner å strømme til havna om mindre enn to uker.


Høie: Vi har gode tiltak for å hindre virusspredning

Helseminister Bent Høie (H) er ikke overrasket over at det nye koronaviruset nå er påvist i Norge. – Vi har gode tiltak for å hindre spredning, forsikrer han.


Som representant i Ålesund kommunestyre kommer jeg til å fremme interpellasjon ved neste møte til ordføreren om at vi iverksetter ansvarlige tiltak, i det minste obligatoriske febermålinger for samtlige cruisepassasjerer som ankommer havna, for å utsette smitteutbrudd av koronaviruset i Ålesund så lenge som mulig. Jo lenger vi utsetter smitteutbruddet, desto nærmere kommer vi vendepunktet for effektiv behandling og eventuell vaksine med antistoffer som kan bekjempe viruset. Febermålinger oppdager ikke alle smittetilfeller, men de oppdager iallfall flere enn om at man ikke gjør noe. Og har først én cruiseturist smitte, er det sannsynligvis flere på skipet som også har det. Kommuneadministrasjonen og ordføreren oppfordres til å starte dette arbeidet allerede før neste formannskapsmøte og kommunestyremøte. Det er politikernes plikt å beskytte kommunens innbyggere, spesielt de eldste, yngste og de med eksisterende sykdomsbilde. Disse er i den største faresonen ettersom at vi ikke har en vaksine mot covid-19, og at viruset sprer seg lett. Utbruddet må utsettes. Det kan også bidra til å dempe presset på infrastrukturen til helsevesenet.


Tromsø-kvinne smittet av koronaviruset

For første gang er det nye koronaviruset påvist i Norge. En Tromsø-kvinne som nylig var i Kina, har testet positivt for viruset og holdes i hjemmekarantene.


Jeg krever også konkrete planer for hvordan man skal forholde seg umiddelbart (!) til et smitteutbrudd blant én eller flere cruisepassasjerer (eller andre i regionen), og hvilke tiltak som skal innføres for å redusere spredningen. Helsemyndighetene har naturligvis forberedt seg på dette, men det må også jobbes hånd i hånd fra politisk hold.


Regjeringen tar grep for å sikre nok beskyttelsesutstyr

Regjeringen hindrer at private forhandlere kan selge medisinsk beskyttelsesutstyr til utlandet, utstyr som Norge kan få behov for under virusutbruddet.


Det hjelper ikke å være reaktive. Vi må være proaktive! Helsemyndighetene forbereder seg på at det kan oppstå smitteutbrudd her i regionen, og vi politikere må iverksette tiltak som bidrar til å utsette smitteutbruddet lengst mulig, samtidig som at vi ivaretar næringsinteresser og orden. Kommunestyret og kommuneadministrasjonen må utarbeide effektive tiltak og handlingsplaner, og i det minste innføre febermålinger for samtlige turister som ankommer havna. Byen er intim og folkemengden er tett når turistene flokker rundt i byen. Covid-19-viruset sprer seg raskt. I følge en studie gjort av det britiske legetidsskriftet Lancet anslår man at antall smittede opp til dobler seg hver syvende dag. Tiltakene både i Asia og Europa fra myndighetene der, viser at dette aldeles ikke er et virus ala sesonginfluensaen i styrke, men heller en gryende pandemi med stort skadepotensial. Det må vi ta høyde for. Helsen til byens innbyggere kommer først. Spesielt med tanke på våre eldre og allerede syke.

Koronaviruset trenger dypt ned i lungene og blir en forverret lungebetennelse, kombinert med symptomer som feber, hodepine, frysninger, hoste, tungpust og pustevansker, nyresvikt, hjerteklapp og brystsmerter. Det gir verre utslag enn først rapportert, og en ny studie fra Imperial College London antyder at antallet dødsfall blant smittede i Kina er høyere enn hva som er rapportert. Den vanlige sesonginfluensa har en dødelighet rundt 0.1%, smitter mindre enn covid-19 og har eksisterende vaksine som de med nedsatt immunforsvar, forskjellige sykdommer og alderdom kan ta for å beskytte seg. Hittil ligger dødeligheten på verdensbasis for koronaviruset på 3.3%. Folkehelseinstituttet opererer med et estimat på 1% dødelighet, i tilfelle viruset sprer seg i Norge. Og i følge dem kan opp til 78% av befolkningen ende opp som smittet. En dødelighet på 1% er svært alvorlig. Det er for eksempel snakk om over 25.000 dødsfall hvis 50% av populasjonen smittes og dødelighetsraten legger seg på 1%. Spesielt med tanke på at viruset sprer seg lettere enn vanlig influensa, er eldre innbyggere og de med allerede eksisterende sykdomsbilde utsatt.

Vi vet for lite om selve viruset - men mer mer enn nok om de voldsomme reaksjonene til verdens myndigheter - til å ha et avslappet forhold til koronaviruset. Vi må komme i forkjøpet med en voksen beredskap som kan utsette utbruddet og redusere det eventuelle skadeomfanget.

Det er vanskelig å si hvordan dette faktisk vil utarte seg de kommende ukene og månedene. Mye kan endre seg, både på godt og vondt fremover, men det er overveiende sannsynlig at tilstandene blir en del verre enn hva som for øyeblikket oppleves som følge av viruset. Derfor må vi i det minste forberede oss ved å følge føre-var-prinsippet når regionens innbyggeres - og spesielt utsatte gruppers - folkehelse står på spill. Folkevalgte har en plikt overfor innbyggerne. Tiltak - som ikke lammer, men fokuseres sterkt på - turistnæringen her i området, er fullt mulige å gjennomføre for å øke sjansene for å forhindre eller utsette smitteutbrudd.

Lokalt i Ålesundregionen må vi være proaktive og utsette smitteutbruddet lengst mulig. Den maritime turismen er essensiell at vi fokuserer på. Riks- og fylkespolitikerne bør i tillegg se på mulighetene for å sjekke mulig koronasmitte fra internasjonalt reisende i lufttrafikken. Jo lengre korona-utbrudd utsettes, desto nærmere kommer vi vendepunktet for at innbyggerne våre som er i faresonen (eldste, yngste og syke) får tilgang til mer effektiv behandling og eventuell vaksine. Innfør obligatorisk febermåling for samtlige turister som ankommer havna, og legg konkrete planer fra det politisk hold for hvordan vi reduserer omfanget når koronasmitten bryter ut i regionen.


Helsedirektøren åpner for å sperre byer og bydeler

Han vil neppe stenge grensene. Men blir virustrusselen alvorlig nok, vil helsedirektør Bjørn Guldvog vurdere å sperre av byer og bydeler i Norge.


-------------------------------------------

Dette er en redigert versjon av det opprinnelige innlegget. Sunnmørsposten kom i skade for å bruke Dimmens førsteutkast, og ikke en versjon han senere ettersendte. Det er snakk om mindre endringer i formuleringer.

Red.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!