Leserinnlegg:

«Frp i opposisjon – mot Ålesund sykehus?»

Illustrasjon:   Foto: Staale Wattø

Meninger

Ove Økland, bystyrerepresentant for Ålesund Arbeiderparti, tidligere avdelingssjef ved barneavdelingen ved Ålesund sykehus, skrev 16. august 2017:

«Helse Midt Norge har slått fast, sist ved vedtaket om nytt sjukehus på Hjelset, at Ålesund sjukehus skal vere det mest differensierte sjukehuset i Møre og Romsdal, med flest funksjonar. Denne stillinga blir likevel utfordra på mange nivå, slik vi ser prosessen mot SNR. Der blir det også dagkirurgi både på Hjelset og i Kristiansund, dette fordyrar»


Sjukehusøkonomi

Derfor må Ålesund sjukehus rustast opp

Dette innlegget har fokus på dei utfordringane Ålesund sjukehus står overfor og vil uttrykkje solidaritet til dei tilsette som gir god behandling og pleie i ein situasjon med krevjande innsparingar og svært lite til medisinsk teknisk utstyr.


Nå når Frp igjen er blitt et opposisjonsparti, går Frp inn for i tillegg å opprettholde fødetilbud i Kristiansund, også etter at fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal står ferdig på Hjelset. Det sier nestleder Sylvi Listhaug og Frank Sve fra Fremskrittspartiet, etter et møte med Anja Solvik i Bunadsgeriljaen på Stortinget 11. februar 2019.

Listhaug og Sve vil også beholde sykehuskjøkkenet i Kristiansund. De mener det ikke er penger å spare på å samle matproduksjonen heller. Fylkesleder Frank Sve viser til at økonomien i Helse Møre og Romsdal allerede er kjempepresset. «Da er det enda større grunn til ikke å påføre seg selv en større ulykke ved å slå sammen fødeavdelingene i Kristiansund og Molde», sier Sve.

Mens Ove Økland i Ålesund er bekymret for kostnadene med doble funksjoner ved sykehuset i Kristiansund og fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal på Hjelset, ønsker Frp nå å øke doble funksjoner i Kristiansund betraktelig.

«Utviklingsplanen for sykehuset i Ålesund, som er og skal være hovedsykehuset, er skubbet ut i tid med 10 år. Det er veldig stor bekymring på Sunnmøre for at pengene blir brukt feil og at både Volda og Ålesund blir svekket», sier Sve.

Løsningen på de økonomiske problemene i Helse Møre og Romsdal er altså ifølge Frp å doble enda flere funksjoner ved sykehuset i Kristiansund, funksjoner som også skal bygges ved det nye fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal på Hjelset. Et sykehus som store deler av Nordmøre når raskere enn det gamle sykehuset i Kristiansund. Da blir det et lite pasientgrunnlag igjen i Kristiansund.

Det kan også være grunn for å minne Frp om dette: «Hensikten med å samle to sykehus til ett, er at fagmiljøet skal bli mer robust og tjene både pasienter og ansatte. ORKidé har i sine høringsuttalelser vist til at det ikke er ønskelig med faste poliklinikker i den byen som ikke får sykehuset. Bakgrunnen for dette, var at en fryktet at SNR ville bli mindre robust, og at en på sikt likevel måtte sentralisere og samle spesialisthelsetjenestene på ett sted. ORKidé står fast ved dette standpunktet. ORKide mener det er uheldig å fragmentere spesialisthelsetjenesten ved en slik deling.»


– Molde og Kristiansund må drives som ett sjukehus

Kvernmo: Den nye direktøren i helseforetaket må skjønne hvordan Molde og Kristiansund skal drives som ett sjukehus, på to steder. Man må øve på å være ett sjukehus lenge før man flytter sammen.Vil ha mer til sjukehus – og nå får de flertall på Tinget

Frank Sve (Frp) vil ha mer penger til sjukehus, blant annet for å gi Ålesund og Volda nødvendige oppgraderinger. Hvis partiet er enig, er det flertall på Stortinget for mer til sjukehus.


-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!