Leserinnlegg:

«Småflyplasser»

Hovden: Ørsta Volda lufthamn.  Foto: Anne-Mari Tomasgard

Meninger

Nå er riktignok vi i fylket så heldige å ha tre flyplasser som kan ta ned større maskiner, og 1 kortbaneflyplass. Riktignok er den kortbaneflyplassen landets nest største i trafikk.

Det er tragisk å lese i nyhetene at differansen for å beholde rutetilbudet i Distrikts-Norge utgjør ca. 12 kr i avgifter til staten. Den samme staten som betaler flyselskapet for å holde et rutetilbud i Distrikts-Norge.

Dessverre så oppleves det at vi i dag har en gjeng med navlebeskuende politikere som ikke evner å løfte blikket ut i landet, bortsett fra hvert 4. år når det er valg. Det finnes hederlige unntak. Det er besynderlig hvordan man kan sitte i Oslo å glemme hvor verdiskapingen i dette landet skjer. Da ser jeg bort fra olja, for den skal jo Stortinget legge ned. Verdiskapningen skjer i Distrikts-Norge. Det skjer i disse bygde/byene som er veldig avhengig av den bedriften.


Lesarinnlegg:

«Rutekutt på Hovden – konsekvensar for kompetansearbeidsplassar»

Widerøe har bestemt seg for å kutte i rutetilbodet i heile landet – også på Ørsta Volda lufthamn Hovden.


Det har blåst en sentraliseringsvind over landet i flere år, nå vil sentrale politikere hevde det motsatte, men vi som lever i distriktene vi opplever det. Vi opplever voldsomme økninger i fergerpriser, vi opplever at tingrett og jordskifterett flyttes inn til sentra, sammenslåing av kommuner og fylker for å nevne noe. Vordende foreldre må reise milevis for å både følge opp svangerskap og for å føde fordi man skal flytte tjenester fra lokale sykehus. Slik at det etter hvert blir så få som bruker de at man kan legge dem ned.

Dersom det som kommer fram i mediene medfører riktighet – at det er 12 kr i flypassasjeravgiften som raserer flytilbudet i distriktene – så må myndigheter komme på banen. Det er snakk om 4000 avganger. 4000 avganger med et fullastet Dash 8–300 med 78 passasjerer det utgjør 3,5 millioner norske kroner.

Ringvirkningene kan vi ikke sette tall på, gjennom tapte inntekter for distriktene.

Vi i Industri- og Næringspartiet (INP) har i vår distriktspolitikk fokus på at den delen av befolkningen som bor i distriktene skal føle trygghet, det være seg helsevesen, politi og arbeidsplasser. Med den geografien vi har i Norge er vi blitt avhengig av kortbanenettet både til forretningsreiser som fritidsreiser. Skal vi ha folk boende i distriktene så må samfunnet legge forholdene til rette for at dette kan skje.INP nærmer seg stiftelse, vi nærmer oss de 5000 støtteerklæringene vi trenger. Det tar tid å komme i posisjon, men med å stifte partiet vil vi få anledning til både å bli hørt og å kunne sette vårt preg på det som skjer. Sammen har vi klart dette og sammen skal vi klare å få den taletiden som trengs for på sikt å ta tilbake råderetten over landet vårt.Widerøe legg ned rute til og frå Hovden:

Skule og næringsliv reagerer på rutekutt

- Dette er både trasig og alvorleg, og vil ikkje gjere det lettare å vere Høgskulen i Volda.


-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!