Leserinnlegg:

«Svar til Håvard Austvik»

Romsdalsaksen har mye større tillit både for folk og transportnæring enn Statens vegvesen og Austvik, og tar ansvar for miljø, klimautslipp, sikkerhet, og ikke minst myke trafikanter.
Meninger

Undersjøiske tuneller er overrepresentert i ulykker og hendelser, men som Statens vegvesen gang etter gang prøver å motbevise.

Det har vært mange leserinnlegg de siste årene fra både Veisjef og ledere i Statens vegvesen som forsvarer Møreaksen. Til og med tidligere Veisjef har argumentert med ned til 40 min reisetid mellom Molde og Ålesund, går det an å bli mere inhabil i egen utredning?Austvik bruker mye dokumentasjon på å forklare at tuneller er i mange anledninger bedre enn oversjøiske broer. Men så unnlater han igjen å fortelle realitetene. Han forsvarer Oslofjord tunnelen – som har hatt mange store branner og alvorlig ulykker, lange stengetider, og vært stengt for tunge vogntog i mange år. Han til og med innrømmer at Statens vegvesen er imot dobbel tunnel under fjorden pga. nye tunell forskrifter. Det er ikke uten grunn at der er egne tunnel forskrifter.

Allikevel går Statens vegvesen Midt inn for å koble E39 Hafast til Eiksund tunellen. Tvert imot nasjonale føringer, og fagfolk fra andre regioner. Sent i høst måtte også dere innrømme at det ikke var forsvarlig, som igjen betyr at der må bygges broer over Eiksundtunnelen også.

Ålesund kommune har også bedt om utredning for broer og fyllinger mellom Ålesund og Vigra for å avlaste de problematiske Ålesunds tunnelene, og bare på få år har dere måtte snu på forslagene på undersjøiske tuneller under Halsafjorden, Todalsfjorden, og Langfjordtunellen. Etter politisk press går dere nå for broer alâ som Romsdalsaksen har valgt. Var det gjort hvis det ikke var til det beste?


Har sett på nye løsninger for fjordkryssing: Denne løsningen anbefaler Statens vegvesen

Ny utredning konkluderer med at Møreaksen er beste løsningen for kryssing av Romsdalsfjorden.


Så det Austvik mener er til det beste for Møreaksen, er det motsatte for de seks nevnte tunnel prosjektene nevnt over. Troverdig? Nei.

Og hva viser gallup for å se på hva folket ønsker for å krysse fjordene i fylket? Nærmere 80 % av befolkningen ønsker en oversjøisk løsning, og hele 92% av disse igjen synes det er helt greit å vente noen ekstra år for å oppnå den fordelen. Det samme gjelder transportnæringen, og NLF er helt tydelig på at flere lange dype undersjøiske tunneler ikke må forekomme.

Statens vegvesen og Austvik velger å utestenge de myke trafikantene fra å krysse fjorden. Stikk i strid med de nasjonale føringene. Se bare hvor populært det er for syklende og gående over Tresfjordbrua, og se for deg eldoradoet det ville bli for myke trafikanter mellom Hjelvika og Molde med Romsdalsaksen.

Møreaksen vil gi enorme vedlikeholdsutgifter, skape katastrofepotensialer med brann situasjoner gjennom hele 3 mil med unødvendige tunneler. Utslipp av klimagasser øker enormt, både under anleggsfasen og over tid. I en 40 års periode vil Møreaksen forurense med nesten en tredobling i forhold til Romsdalsaksen. Hele 47000 tonn. Også det synes Austvik er ok, selv om både stat og fylke er pålagt å forholde seg til internasjonale forpliktelser for å redusere klimagasser.

Møreaksen øker kostnadene for både transporten, næringslivet, og øker klimautslippene. Nasjonale stamveier skal ikke gå i omveier inn i byer, og rundkjøringer og lave fartsgrenser.


Har sett på nye løsninger for fjordkryssing: Denne løsningen anbefaler Statens vegvesen

Ny utredning konkluderer med at Møreaksen er beste løsningen for kryssing av Romsdalsfjorden.


Romsdalsaksen er til fordel for hele fylket, og er fergefritt mot Østlandet. På den måten dobles effekten om man ser bildet i et større perspektiv. Sunnmøre, Nordmøre og størstedelen av Romsdal drar nytte av denne effekten. E 39 igjennom fylket bør ikke gå en times omvei via Møreaksen og Hafast med ca. 50 km omvei. E39 bør gå via Halsafjorden, Romsdalsaksen, og Storfjordbrua, og skal ha gode tilkomstveier. På denne måten avlastes veiene inn til både Ålesund og Molde, noe som også statlige føringer anbefaler.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!