Leserinnlegg:

«Rett tiltak, på rett sted»

Til min gamle skolekamerat, Håkon Strand, som politiker vet du godt at vi i Norge jobber etter Nullvisjonen. Hva er viktigst for trafikksikkerheten: At noen ligger litt under fartsgrensen eller at noen dør?
Meninger

På 70-tallet sammenlignet Anders Langes parti bilbeltepåbud med påbud om ullunderbukse om vinteren. Frps uttalelser var rettet mot det viktigste trafikksikkerhetstiltaket verden har sett. Fotoboksene er blitt nåtidens ullunderbukse.I likhet med Strand er jeg heller ingen ekspert på området. Men jeg omgås daglig med eksperter på trafikksikkerhet. Statens vegvesen registrerer ekstremhastigheter i tunneler, som er årsaken til innføring av strekningsmåling. Forskning fra Transportøkonomisk Institutt viser at risikoen for å bli drept og hardt skadd reduseres med 50 % med strekningsmåling. Til info; Det innføres ikke strekningsmåling med mindre gjennomsnittsfarten er godt over fartsgrensen.

Tilbake i høst skrev Sunnmørsposten på lederplass at de siste 30 årene har det vært åtte trafikkulykker med alvorlige personskader, samt at en har mistet livet. Det er åtte ulykker for mye. Videre har tunnelene rundt 10. 000 årsdøgnstrafikk – dersom tunnelene hadde blitt bygd i dag hadde det medført to separate tunnelløp.All samferdselspolitikk skal bygges på Nullvisjonen – ingen drepte eller hardt skadde i trafikken. I NTP heter det at vi skal under 350 drepte og hardt skadde innen 2030. Selv om vi er verdens beste land på trafikksikkerhet, har vi fortsatt en vei å gå. Faktumet at 110 personer mistet livet på norske veier i 2019 er et bevis på dette. For å nå målet innen 2030 er innføringen av strekningsmåling helt avgjørende på utsatte strekninger som Ellingsøy- og Valderøytunnelene.

Du skriver at tunnelen har hatt få ulykker – for meg er det et ikke-argument mot innføringen av strekningsmåling. Når fotoboksene blir operative er dette med på å hindre fremtidige ulykker forårsaket av ekstremhastighet, samtidig underbygges Nullvisjonen. Katastrofepotensialet i undersjøiske tunneler er enormt. Et eksempel på det er Byfjordtunnelen i Rogaland, her mistet tre ungdommer livet, da bilen de satt i ble knust mot tunnelveggen i høy fart.

Politikken til Samferdselsdepartementet er skapt for alle som vil komme trygt frem. Min sympati ligger heller hos folk som risikerer å bøte med livet i trafikken, enn bilister som synes det er irriterende å ligge bak noen som kjører litt under fartsgrensen.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!