Leserinnlegg:

«Flere kvinnelige hovedroller»

Mangelen på forbilder er en av grunnene til at færre kvinner enn menn velger å bli gründere. Derfor spiller gründere som Lene Stenseth en viktig rolle i fremtidens næringspolitikk.

Oppdrett: AgriMare Bio jobber med oppdrett av børstemark, som vil kunne brukes som fôr til akvakulturnæringen. Fra venstre: Charlotte Thunes Hansen, Emma Lovise Sunde og Lene Stenseth. Foto: AgriMare Bio AS  Foto: AgriMare Bio AS

Meninger

Bare én av fem som etablerer aksjeselskaper i Norge er kvinner. Det vil vi gjøre noe med. Kvinnene må være til stede for å ha innflytelse i næringslivet. Selv om gründermiljøene i Norge har vokst kraftig de siste årene, har kvinneandelen knapt endret seg på ti år. Og kvinneandelen er særlig lav blant virksomheter med store vekstambisjoner.

Næringsminister Iselin Nybø (V).  Foto: Håkon Mosvold Larsen

Kvinneandelen er dessuten betydelig høyere i land vi betrakter som langt mindre likestilte enn de skandinaviske landene. Tradisjonelle likestillingsargumenter kan altså ikke forklare de store forskjellene mellom kvinner og menn.


Børstemark fikk en million kroner

Gründerbedrifta AgriMare Bio vant Sparebanken Møres TEFT-konkurranse, og kan dra hjem med en million kroner til videre utvikling.


Undersøkelser fra Frisch-senteret viser at mangelen på kvinnelige gründere er en av de hovedgrunnene til at antallet ikke øker. Både gutter og jenter trenger forbilder de kan kjenne seg igjen i når de vokser opp. For gutter har det ikke manglet på mannlige forbilder blant gründere.

Derfor gleder det meg som næringsminister at gründere som Lene Stenseth våger å satse. AgriMare Bio ble startet som studentbedrift av tre kvinnelige studenter ved NTNU Ålesund og driver med børstemark.

Børstemarken, i form av marint protein og fett, skal benyttes i fôr til den globale oppdrettsnæringen. Produksjonen bidrar å løse verdens økte behov for protein, gjennom full utnyttelse og resirkulering av tilgjengelige og verdifulle ressurser, i form av slam fra akvakultur, som i dag blir sett på som en miljøutfordring.

Forretningskonseptet fremstår som en løsning med trippel bunnlinje; miljøløsning, matproduksjon og bærekraft. AgriMare Bio ble kåret som Norges Beste Studentbedrift i 2017, og fikk sølvplass i Europamesterskapet for studentbedrifter.


Damene Først-konferanse i Ålesund:

Utfordrar kvinner til å satse på toppstillingar

– Forsking viser at det ofte er kvinner som blir sett inn når bedrifter er i ein vanskeleg situasjon, seier Gunvor Ulstein.


Dette gir oss grunn til å være optimister. Selv om vi må forvente at det tar tid å øke kvinneandelen blant gründerne, er det over dobbelt så mange kvinner som etablerer aksjeselskaper i dag enn for ti år siden.

Dette betyr at flere jenter vokser opp med kvinnelige gründere som forbilder. Med en god og målrettet innsats, og takket være alle de kvinnene som i dag velger å bli gründere, kan vi forvente at det i fremtiden vil være langt flere kvinner som satser på et liv som gründer.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!