Kronikk:

«Sunnmøre må være beredt for fremtiden»

Trafikksituasjonen i regionen vår er ikke tilfredsstillende. Den tar ikke hensyn til folks bosettingsmønster, arbeidsmarked eller fremtidige utfordringer.

Illustrasjon: Hafast 

Hafast og Borgundfjordtunnelen er de viktigste fjordkryssingene for størsteparten av befolkningen i regionen og må realiseres for at Sunnmøre skal være beredt for fremtiden.

Bente Lund Jacobsen
Meninger

Vi er avhengig av vei for å knytte Sunnmøre sammen og med dagens koronasituasjon tett på er det naivt og tro at vi skal kunne løse fremtidens samferdselsutfordringer uten å legge til rette for biltrafikk.

Bente Lund Jacobsen - Adm. Direktør i Næringsforeningen, Ålesundsregionen  Foto: Tony Hall

Dersom vi slår opp ordet «samferdsel» i synonymordboka får vi blant annet følgende forslag: ferdselsåre, forflytning og kommunikasjon. En av utfordringene når det kommer til samferdsel i regionen vår er de naturlige hindringene som hav, fjell og fjord. En ferdselsåre blir brått ikke sammenhengende eller forutsigbar når den er atskilt med ferge, og forflytning og kommunikasjon kan brått bli vanskelig dersom en ulykke oppstår på den eneste veien mellom A til B.


Nye kontrakter for kryssing av Sulafjorden og Vartdalsfjorden

Statens vegvesen har inngått kontrakt for utvikling av prosjekteringsgrunnlag for tre fjordkryssinger, deriblant Sulafjorden og Vartdalsfjorden.Ny transportplan:

Frykter fylket ender opp ribbet for vegprosjekt

Leder i samferdselsutvalget, Kristin Sørheim (Sp), frykter Møre og Romsdal står tilbake ribbet for nye vegprosjekt dersom vegvesenets kost-nytteberegninger avgjør hva som skal bygges.


Sunnmøre har et bredt og variert næringsliv. Dette gjør også at arbeidsplassene er spredt i regionen og ikke nødvendigvis samlet i store kontorbygg i sentrum. Dersom man også for fremtiden skal sikre og styrke bosetting i distriktene må vi kunne tilby en bred og variert tilgang til jobber- og man må kunne komme seg trygt og effektivt til disse jobbene.

At Ålesund og Søre Sunnmøre er atskilt med ferge koster både næringslivet -og privatpersoner tid og penger. Fergen Hareid- Sulesund tar omtrent 25 minutter, på ei strekning som en hadde brukt 6–7 minutter på, dersom det var vei med normal fartsgrense. I tillegg må man beregne ekstra tid for å være sikker på at man rekker fergen. På kveldstid og natt er det også færre avganger og ferdselsåren blir vesentlig mer sårbar.

Nå opplever vi en pandemi som har gitt både næringsliv og folk nye utfordringer ingen av oss kunne forutsett for et år siden. Det er i krisetider vi blir minnet på hvor sårbare vi er og hvor god beredskapen er. Hva gjør vi hvis hele mannskapet på fergen Hareid–Sulesund blir satt i karantene? Hva gjør vi hvis Ålesund sykehus er de som skal behandle mange syke fra Søre Sunnmøre, mens fergen ikke går? Hvordan skal legepersonell komme seg fra A til B?Vi vet ikke hva framtiden bringer, men en trygg ferdselsåre gjennom regionen vil gjøre oss vesentlig mer beredt. Sula med sine ni og et halvt tusen innbyggere opplever en stor gjennomgangstrafikk i tillegg til den lokale. Kommunen har mange industribedrifter og noen av disse er definert som høyrisikoutsatte. Den eneste veiforbindelsen til fastlandet er Vegsundbrua. Hva gjør vi dersom en ulykke sperrer Vegsundbrua? Hva skjer dersom det blir en storbrann på Sula?

Trafikkmengden har økt sterkt de siste 10 årene. E39 Vegsund–Blindheim–Moa tilfredsstiller ikke «vegnormalen» som krever 4-felts vei ved ÅDT over 12.000. Dagens ÅDT er på 29.000! Blindheimstunnellen tilfredsstiller heller ikke «Tunnellsikkerhetsforeskriften» hvor grensen er 10.000 i hvert kjørefelt.

Ved å realisere Hareid Fastlandssamband (Hafast) og bygge Borgundfjordtunnelen vil en oppnå en effektiv og trygg ferdselsåre mellom Ålesund, Sula og Søre Sunnmøre. Hafast og Borgundfjordtunnelen er de viktigste fjordkryssingene for størsteparten av befolkningen i regionen og må realiseres for at Sunnmøre skal være beredt for fremtiden.


Bekymringsmelding til DSB

Sårbare på Sula

Med snart 10.000 innbyggere, stor gjennomgangstrafikk, og kun én vegforbindelse over Vegsundbroa, er Sula beredskapsmessig sårbar. Det går frem av en bekymringsmelding fra Bytunnelen AS, ordføreren og brannsjefen i Sula.
-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Meninger