Leserinnlegg:

«Vindkraft er kynisk business-ingenting annet»

Bygging av vindmøller på Haramsfjellet bør selvfølgelig ikke bli iverksatt. 

  Foto: Frank May / NTB scanpix

Meninger

Det har absolutt ingenting med miljøhensyn, hensyn til fuglelivet, natur og erstatning av fossil energi.

Vindmøllenes ødeleggelse av natur og fugleliv blir i realiteten subsidiert av skattebetalerne i Møre og Romsdal. Det er også stort sett utenlandsk kapital som eier vindmølleparkene og profitten går til skatteparadiser.

Regjeringen med olje og energiminister Tina Bru i spissen, Ap og SV er positive til vindmøller for klima og miljø, og hevder at de ved bygging av vindmøller vil ta hensyn til lokale interesser, noe som overhodet ikke er tilfellet, men bare svada.


Se intervjuet med Thue som blokkerer vegen opp til fjellet

Hans Petter Thue vil ikke flytte seg selv om politiet kommer og vil flytte ham og vegblokaden hans.


Spørsmålet om bygging av vindmøller blir behandlet etter energiloven og ikke etter plan og bygningsloven som ville vært det naturlige slik at kommunene og dets innbyggere fikk avgjørende innflytelse over beslutningen om å bygge vindmøller eller ikke, hvor høye de eventuelt skulle få lov til å være, hvor mange de skulle være og hvor de skulle plasseres.

Vindmøller som ødelegger så mye natur, og vil drepe så mange fugler bør med et velfungerende lokaldemokrati i rimelighetens navn bli avgjort ved en folkeavstemning der man skulle kreve 75 % oppmøte og 60 % flertall.

Et velfungerende lokaldemokrati angående bygging av vindmøller passer imidlertid ikke klimaillusjonistene og markedsliberalistene i regjeringen, Ap, SV, og MDG.

At Tina Bru arrogant avfeier alle innsigelser mot vindkraft og at kommunene skal få vetorett mot vindkraftutbygging er bare en konsekvens av ønsket om å legge til rette for veien til det markedsliberalistiske diktatur via ACER, EØS og TISA (trade in Services Agreement).

En folkereisning mot dette markedsdiktaturet er derfor nødvendig.-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!