Lesarinnlegg:

«Disharmoniske reisekostnader»

Kristin Sørheim hevder i artikkelen «Norsk transportplan – hvem, hva, hvor?» at Møre og Romsdal ikke får sin rettmessige andel av samferdselspengene.

  Foto: Halvard Alvik

Meninger

Hun viser til fylkets andel av befolkningen versus andel av totale midler innen samferdselssektoren. For egen del legges til at utfordringene knyttet til behov og krevende landskap er minst på nivå med landets gjennomsnitt.

Frank Sve har omtalt at vegprosjekt i fylket med kostnadsrammer omkring 4 mrd. er politisk godkjent, men at ikke en eneste centimeter er bygget. Sve peker på Statens vegvesen region midt, og mener at feil bruk av ressurser med manglende oppfølging av prosjekt som er godkjent, og altfor stort fokus på fremtidige prosjekt som kanskje ikke blir realisert er problemet – og med klar referanse til Møreaksen.


Kronikk:

«Sunnmøre må være beredt for fremtiden»

Trafikksituasjonen i regionen vår er ikke tilfredsstillende. Den tar ikke hensyn til folks bosettingsmønster, arbeidsmarked eller fremtidige utfordringer.Ut mot Dale og Sve:

- Stortinget har glemt Møre og Romsdal

– Stortinget har glemt Møre og Romsdal. Jeg er skuffet over fylket sine folk på Stortinget fra alle parti. Frp har vært en katastrofe for fylket i sin tid i regjering, sier Sps Per Ivar Lied.


80% av landets veger er kommunale eller fylkeskommunale, og har stort etterslep når det gjelder vedlikehold. Fjellene våre medfører tunneler og rassikring, og behovet for sikring er stort. Sund og fjorder krever bruer, ferger eller undersjøiske tunneler. Øyfolkene ønsker fastlandsforbindelser i stedet for ferge, og, og byene vil ha «bypakker» Mange og store ønsker i en natur som medfører ekstreme kostnader

Vi er i øvre sjikt når det gjelder tekniske og økonomiske utfordringer, men i bunnsjiktet når det gjelder bevilgninger. I følge Sørheim får fylket 1–2% av bevilgningene til veg, og mellom 0.5–1% når også jernbane er medregnet. Det harmonerer dårlig når vår andel av folketallet i kongeriket er ca 4,7%


Prioriterer vedlikehold foran nye vegprosjekt

Flertallet i samferdselsutvalget i fylkeskommunen setter mer penger til fylkesvegene som krav nummer én i neste runde av Nasjonal transportplan (NTP).


Møre og Romsdal er landets største fergefylke, men er det stas? Fergedrift er og blir en tidstyv, og fast forbindelse er grunnpilaren for ny E39 mellom Trondheim og Kristiansand, vest for Langfjella. Vegens formål er en nærmest halvering av reisetiden når en eller gjerne flere fjorder skal krysses. Regionene – ikke nabobygder og nabobyer – skal komme nærmere.

Et relevant spørsmål er hvordan vi innbyggere i fylket skal premieres som en trøst for de triste tallene fra Sørheim sin kronikk, Frank Sve sine leserbrev, og alle andres skriv om samferdselen på Møre. Betaler vi bare en brøkdel i forhold til resten av landet. Er fergene gratis? Slipper vi bompenger? Vi kjenner både spørsmål og svar.

Svarene kjenner nok også Sørheim, Sve og andre lokale samferdselspolitikere. Vi får ikke vår andel – ikke i nærheten. De som har ansvaret for gjennomføring av godkjente prosjekt har sviktet kapitalt. Vi som bor her og bruker vegene får ikke det vi fortjener, men vi får noe ufortjent – høye priser og tidkrevende reiser. Hvem skal vi peke på – er det ikke våre lokale politikere?


Håper på byggestart i oktober

Forsinkelser for tunnelen mellom Eidsdal og Geiranger

Det er brukt nesten fem måneder på å lage anbudspapirer for å bygge den 4,8 kilometer lange tunnelen mellom Eidsdal og Geiranger. Nå håper de på byggestart i oktober.


-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!


Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Meninger