Tilsvar:

«Fylkesmann på villspor»

Administrerende direktør Roger Hofseth i Hofseth International.  Foto: Staale Wattø.

Meninger

I Sunnmørsposten 02.07.20 kommer fagsjef hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Jon Ivar Eikeland, med uriktige påstander om Hofseths virksomhet i Storfjorden. Vi ser oss nødt til å korrigere feilene.


Fylkesmannen kjenner seg ikke igjen i kritikken

Fylkesmannen mener de ikke har gått utenfor sitt mandat og kjenner seg heller ikke igjen i kritikken om en negativ holdning til de nye prosjektene.


Eikeland sier at Fylkesmannen ikke ønsker mer biomasse i Storfjorden. En slik uttalelse går utover Fylkesmannens mandat. Loven krever individuell behandling av akvakultursøknader. Her hopper Fylkesmannen bukk over lovgivningen, og viser en forutinntatt holdning. Realiteten er at biomassenivået i Storfjorden er lavere enn hva som er tillatt, både miljøfaglig og juridisk.

Videre hevder Eikeland at Hofseths anlegg svekker laks- og sjøørretstammen i Storfjorden. En slik påstand er tatt ut av løse luften. Det er hårreisende at Fylkesmannen kommer med slike uttalelser, uten faglig grunnlag.

Etter at Hofseth overtok driften i Storfjorden, har lokalitetene gått fra å være verstinger i 2014 - 2016 til å ha full kontroll på lusesituasjonen. De enkeltstående gangene vi har oversteget den tillatte lusegrensen har det vært i forståelse med Mattilsynet. Datagrunnlaget som Fylkesmannen viser til, er utdatert. Med unntak av i Ørstafjorden gjøres det i dag ikke noe aktivt for å kartlegge lusesituasjonen på Sunnmøre. Derfor er det useriøst når Eikeland uttaler seg kategorisk om lusesituasjonen i Storfjorden.

Villaksen er målestokken for alt Hofseth foretar seg. Derfor har vi, i samarbeid med Lakselvane på Sunnmøre, igangsatt et stort forskingsprosjekt i regi av NORCE. Målet er å innhente kunnskap om bestandene av villaks og sjøørret i Storfjorden. Arbeidet vil gi bedre tallmateriale enn hva Fylkesmannen har i dag, så slipper fagsjef Eikeland å gjette på bestandstall i fremtiden.

Fylkesmannen har flere ganger gitt negative signaler overfor våre prosjekter, uten hjemmel i lov og forskrift. Derfor vil vi gjerne invitere Eikeland til våre anlegg i Storfjorden, slik at han kan se hvordan vi jobber for å ivareta både villaks, lover og regler.

Roger Hofseth
CEO, Hofseth International