Kommentar

Bomskudd om bomstasjoner

Alle vegbommer rives og vegbygging og kollektivsatsing betales over skatteseddelen. Det er det nye folkekravet. Fint det for Oslo, Bergen og Stavanger som dermed får t-banetunnel, bybane og bussveg betalt av sunnmøringer, hedmarkinger og finnmarkinger.

Fjerner vi bomstasjonene og tar regningen over skatteseddelen må folk over hele landet være med å betale for milliardinvesteringene i kollektivtrafikk i Oslo, mens det kan bli store kutt i vegsatsingen i distriktene.  Foto: Johansen, Aleksander Krogsvold / NTB scanpix

Kommentarer

Ålesund baler med sin egen bypakke som aldri ser ut til å komme i mål. Det skjer mens bompengelista er største parti i Bergen og lokalpolitikere i Drammen, Tromsø og på Jæren nå rygger ut av sine egne bypakker i frykt for å bli straffet dyrt og hellig på valgdagen i september.