Forsker: – Oppdrettslaks ser ikke ut til å være farlig likevel

Forskere så på hvordan et høyt inntak av oppdrettslaks påvirket blant annet blodsukkerregulering og immunforsvaret.

FORSKNING: En studie ved Universitetet i Bergen viste at de som spiste store mengder oppdrettslaks fikk bedre blodsukkerregulering og bedre sammensetning av hvite blodceller.   Foto: Binh Thanh Bui/Shutterstock/NTB Scanpix

sprek

Oppdrettslaks har fått en del tyn de siste årene, blant annet i VG og BT Samtidig konkluderer norske helsemyndigheter at «helsefordelene ved å spise fisk oppveier de ubetydelige risikoene som dagens nivå av miljøgifter i fisk representerer».