– Jeg mener dette fortsatt er for strengt

Flere aktører i kulturlivet i Ålesund sier at den nye endringen i antallsbegrensningen på arrangementer ikke vil utgjøre noen stor forskjell.

Mangler 2.286,8 ordinære undervisningstimer for å følge loven:

Tre skoler bryter lærernormen

Ålesund kommune overholder ikke regelverket for lærernormen. Nå har Statsforvalteren gitt beskjed om at dette skal kommunen rette opp i.

Haram ut av Ålesund: Slik kan folkeavstemminga bli

Den 18. januar skal Ålesund valstyre diskutere organiseringa av folkeavstemminga i tidlegare Haram kommune.

Kloakk stopper ikke sentrumsprosjekt

– Det ordner seg med leiligheter og kafé i Tollbugata 3

Statsforvalteren i Møre og Romsdal varslet innsigelse mot Ålesund kommunes tillatelse til å rive og bygge nytt bygg med ni leiligheter og kafé i Tollbugata 3. Men dette ordner seg, ifølge Ålesund kommune.

Ålesund:

Dette kan sette kjepper i hjula for nytt boligbygg

Planutvalget i Ålesund har søknaden om å oppføre flere nye leiligheter i Tollbugata 3. Statsforvalteren i Møre og Romsdal har klaget å vedtaket på grunn av manglende opplysninger.

Tilsyn avdekket flere lovbrudd

I oktober 2021 gjennomførte Arbeidstilsynet tilsyn ved Indre Haram omsorgsdistrikt og Ytre Haram omsorgsdistrikt. Det avdekket flere forhold som ikke samsvarer med arbeidsmiljøloven.

Rosa og gule plasttråder på avveie:

Giske mener seg uskyldig i sprengtråd-forsøpling

Giske kommune har svart Statsforvalteren i Møre og Romsdal om rutinene rundt sortering av sprengtråd i sprengingsmasser som benyttes til utbygginga i Gjøsund Fiskerihamn.

Søndagstur i solskinn ble opprydningsjobb for liten og stor

Har funnet mye sprengtråd også i Olsvika

Etter en tur i fjøra i Olsvika sammen med minstemann, fant og plukket de opp flere hundre plasttåder langs den 50 meter lange stranda.

Sprengledninger i plast driver inn langs strendene:

Det finnes miljøvennlige sprengløsninger - men byggherrene benytter dem ikke

– Vi har en løsning, og kan unngå store mengder plast i havet, sier Knut Tanbergmoen i Austin Norge.

– Det er helt nødvendig at vi klarer å lande dette med bokollektiv

Torsdag vedtok et enstemmig formannskap innstillingen til kommunedirektøren i oversendelsesforslaga. Nå skal kommunen se på mulighetene for utbygging av bokollektiv.

Kommunedirektøren i Ålesund:

Vil følge opp forslag om å videreføre drifta av Sanitetshjemmet

I samband med budsjettsaka for 2022 vedtok kommunestyret i Ålesund en rekke oversendelsesforslag. Kommunedirektør Jon Steven Hasseldal har nå kommet med sin stilling til formannskapet.

Strendene fulle av nye sprengtråder:

Sprengtråd fyller fjøra i fuglefredingsområde

Før jul ble fjøra på Lepsøya fylt av sprengtråder. Hundrevis ble plukka opp. I romjula ble den rydda fjøra nok en gang fylt opp med forurensende sprengtråder i plast. – Det føles meningsløst å rydde, når noen heller ut ny plast, sier Randi Kjærstad Hagerup, i Sunnmøre friluftsråd.

Boliger og vegkryss:

Store planer i dette området

Vegsund Slip har sendt ut oppstartvarsel etter å ha kjøpt opp eiendommer og forhandler om oppkjøp av flere eiendommer for å etablere hybler og parkeringsplasser til arbeiderne. Like ved er ny to-plansløsning for nytt Veibustkryss samtidig ute til offentlig høring.