Ålesund kommune nekter for hull-ansvar:

Slaghull ble pengesluk i Lerstadbakken

Ved 18.30-tiden lille julaften hadde Iselin Brunstad vært i familiebesøk og skulle kjøre hjemover til Furmyra. Et stort og dypt hull i Lerstadbakken satte en stopper for det.

Lerstadbakken – En ting er materielle skader, mye viktigere er faren for at mennesker kan bli skadet. Ikke minst for motorsyklister og syklister er hull i vegbana direkte livsfarlig. Hvem hadde tatt ansvaret om en alvorlig ulykke hadde skjedd? undrer Iselin Brunstad. Her i Lerstadvegen, der hullet hun kjørte ned i nå er blitt tettet igjen. Småbarnsmoren synes det er litt rart at det er kommunen selv som behandler en klage på dårlig kommunal veg, der det er snakk om erstatningsansvar. Hun har også tidligere punktert på Lerstadvegen, etter å ha kjørt i et hull i vegbana der.  Foto: Staale Wattø

Jeg synes at kommunen slipper for lett unna

Iselin Brunstad
Send inn dine bilder av hull i vegen
  • Har du bilde av hull i vegbana? Send gjerne disse til Sunnmørsposten på tips@smp.no eller 95 400 400. Husk å angi sted og tidspunkt.
  • Ålesund kommune har døgnåpen meldingstjeneste: www.alesund.kommune.no/meldomfeil.
  • NAF har tjenesten veifelleskjema@naf.no.
  • Statens vegvesen/Vegtrafikksentralen kan ringes på nummer 175.
Ålesund

Våt vegbane og kraftig vind gjorde det vanskelig å se hullet, som var fylt av vann. Hun rakk ikke å bremse ned i tide, og kunne ikke svinge unna, da det kom en bil i motsatt kjørefelt.

Dekket ble ødelagt

I 50-sona smalt familiens Toyota ned i hullet, og ene dekket ble ødelagt. Også det andre framdekket måtte skiftes.

Til sammen kostet hendelsen drøye 5.000 kroner. Fordi egenandel og tap av bonus blir større, så småbarnsfamilien seg nødt til å dekke skaden selv.

Iselin lurer på om ikke kommunen som vegeier har et ansvar når slikt skjer.

– Et så stort og dypt hull i vegbana må ha vært der i lengre tid, mener hun.

Ifølge naboer skal kommunen tidligere ha fått beskjed om hullet, men det kan ikke dokumenteres skriftlig.

Iselin kontaktet kommunen om saken, men den erkjenner ikke ansvar – fordi man ikke visste om hullet på det tidspunktet Iselin kjørte ned i det.

Hull i asfalten

29-åringen meldte selv fra om hullet i Lerstadbakken etter hendelsen, men denne meldingen fikk kommunen først mandag 28. desember. Da hadde kommunen allerede lappet igjen hullet, etter å ha fått en annen melding den 26. desember.

Iselin opplever at kommunale veger både på Lerstad og i andre bydeler ofte har hull i asfalten.

– Langs Lerstadvegen er det stadig graving og humper og hull i vegbana. Hullene blir lappet, men gang på gang blir det nye hull. Er det trafikantenes ansvar å gi beskjed om skader i vegbana? undrer hun.

– Har ikke ansvar for å overvåke  

I svarbrevet hun fikk fra Ålesund kommune heter det at vegmyndighetene generelt sett verken har mulighet eller ansvar for å overvåke hele vegnettet for å unngå at skader i vegbanen oppstår og påfører skader. Dette gjelder også veger med dårlig standard.

«For at det skal foreligge uaktsomhet fra Ålesund kommune i tilknytning til (deres) skade, må dette skyldes at Ålesund kommune er å bebreide for å ha unnlatt å utbedre hullet. For å kunne foreta en utbedring, er det en forutsetning at Ålesund kommune kjente eller burde kjenne til det aktuelle hullet i vegbanen».

Raskt ute da melding kom

Kommunen forklarer at overordnet brøytevakt i Ålesund lørdag 26. desember fikk beskjed om tre hull i vegbanen i Lerstadvegen. Et hvarter senere var vedkommende på stedet, hullene ble påvist og det ble satt opp hindermarkeringsskilt på de to verste hullene. Senere samme kveld ble slaghullet lappet med kaldasfalt.

«Det foreligger ingen meldinger om slaghull på strekningen i kommunens meldingssystem tidligere enn dette. Driftsavdelingen har ikke vært klar over hullets eksistens før 26. desember», skriver fagleder Helene Vorren.

– Det er allmenn rettspraksis i Norge for at vegholder ikke har objektivt ansvar for skader på vegen som oppstår plutselig, sier Vorren til Sunnmørsposten.

Ber folk melde ifra om hull i vegbana

– Vi har klare rutiner for meldinger om hull i vegen som kan være til fare eller skade. Da rykker vi ut og sperrer av så fort som mulig. Så repareres vegen, sier virksomhetsleder Oddvar Kongsvik i Ålesund kommune.

Han understreker viktigheten av at publikum melder fra om hull og andre skader.

– Dette kan folk gjøre hele tiden via kommunens døgnåpne meldingstjeneste, som finnes på kommunens hjemmesider på internett. Eventuelt kan man oppsøke Servicetorget eller ringe kommunen på 70 16 20 00. Utenfor arbeidstid blir man satt over til vakttelefon, som i vinterhalvåret er brøytevakta, forklarer Kongsvik.

Mindre penger til asfaltering, mer hull i kommunevegene

I fjor fikk kommunen over 800 feilmeldinger fra publikum, hvorav en god del gjaldt hull i vegen.

– Vi har i en periode hatt reduserte rammer til asfaltering av kommunale veger. Det har ført til mer hull i vegene, og mer pengebruk på lapping. Men dersom folk oppdager slaghull i vegen, så tetter vi disse snarest etter at vi får vite om dem. Dette har høg prioritet hos oss, sier Kongsvik. Han sier at kommunen ikke har kapasitet til kontinuerlig tilsyn av 20 mil med kommunale veger.

Synes Ålesund kommune slipper for lett unna

Kongsvik ser det som beklagelig at folk får skader på bilen sin, og utgifter til reparasjon, som følge av hull i vegbana.

– Dersom folk ønsker å gå videre med en klage som er avvist av kommunen, så er vel rettssalen det neste steget. Men så vidt jeg kan huske har kommunen ikke tapt noen slike erstatningssaker i retten, sier han.

– Jeg synes at kommunen slipper for lett unna. Men noen rettssak er jeg ikke interessert i å bruke tid og krefter på. Mitt ønske er at kommunen blir bedre på vegvedlikehold, få belyst ansvar og bedret sikkerhet, sier Iselin Brunstad.