Avviser Fagerlia-kritikken

– Beregningsmåten i undersøkelsen straffer ikke, slik rektoren hevder.

God beregningsmåte: – De sju indikatorene vi har benytta i undersøkelsen har alle svakheter, men samlemålet - skolekvaliteten, jevner det hele ut, sier prosjektleder for rapporten Skolekvalitet i videregående opplæring, Torberg Falch.   Foto: PRESSEFOTO

Ålesund

Det sier professor Torberg Falch ved NTNU i Trondheim.