Nye regler for skoleturer

I teorien skal grunnskolen være gratis. I praksis drar virkeligheten seg til i tiende. Da legger mange klasser ut på kostbare dannelsesreiser.

Nedstemt: Anders Linbeck t.h. fikk ikke med seg flertallet i Ålesund bystyre på å innskjerpe det gratisprinsippille ved 10.-klassenes kostbare skoleturer. T.v. KrFs Johan Grytten og i midten Jarle Hauge Steffensen fra Miljøpartiet De Grønne.  Foto: Bjørn Halvorsen

- Dette ER skoleturer. Ingen tvil!

Anders Lindbeck
Ålesund

Svært ofte går turen prisverdig nok til Polen, for å ta inn over seg nazistenes grusomheter.