– Fikk ikke beskjed om graving på Klipra

Beboere mener det er informasjonssvikt fra kommunen.

Reagerer: Ifølge Solfrid Leithe er det mange beboere som har reagert på den manglende informasjonen fra kommunen i forbindelse med arbeidet i Klipra-området. 

Informasjon til berørte beboere er så langt totalt fraværende– Informasjon til berørte beboere er så langt totalt fraværende

Ålesund

– Under det pågående arbeidet i Klipra-området fikk jeg tilfeldig rede på at «hele gata blir stengt – antakelig i flere måneder», forteller Solfrid Leithe som bor like ved krysset i Borgundvegen.

For henne skapte dette stor uro for å bli innestengt og ikke kunne bruke bil. Hun er nå blitt beroliget med at hun trolig ikke er en av dem som blir rammet, men dette er etter å personlig ha gått til kommunen.

– Informasjon til berørte beboere er så langt totalt fraværende. Melding på kommunens egne sider eller annonsering i pressen er ikke nok. Byens borgere er ikke aktivt inne på kommunens hjemmesider for å sjekke om det kanskje foregår noe som kan angå dem.

Det er også slutt på at alle holder avisa. Her må de som bor i området informeres direkte. At noen i det hele tatt er informert, skyldes tilfeldigheter, mener hun og poengterer at flere beboere deler synspunktet på manglende informasjon.

Beklager

– Det er selvfølgelig beklagelig at det er mangel på informasjon. Akkurat hvorfor det har skjedd kan jeg ikke svare på, men vi skal i hvert fall jobbe for å forbedre dette i framtida, sier Christine Rørvik, kommunikasjonsrådgiver i kommunen om den tidligere gravingen.

Vil legge til rette

– Vi er ansvarlig for å informere, og ved den tidligere gravingen ble det gitt informasjon via media og kommunens sider. Det ble ikke sendt ut SMS. Det er vanskelig å gå til hver enkelt, så vi informerte mer generelt, forklarer teknikker ved produksjonsavdelinga til vei, anlegg og park i Ålesund kommune, Kenneth Iversen. Når det gjelder den videre gravinga opplyser han at jobben enda ikke er varslet.

– Angående den videre gravinga skjønner jeg ikke helt problemet. Vi har ikke begynt å grave enda, og skal ha et møte på mandag å få laget gravemelding, forteller han og presiserer at de skal gjøre alt de kan for å sørge for best mulig framkommelighet i anleggsperioden.– Vi vil ikke være vanskelige, og skal være imøtekommende så langt vi kan. Men det kan bli en viss ulempe for enkelte.