Aksjonsgruppe på Hessa får Trafikktryggingsprisen 2016

Gruppa har dokumentert hvor usikkert det er å ferdes i trafikken for barn på Hessa.

Omvisning I mai i år var politikere i Ålesund på omvisning på Hessa for å se på trafikksikkerheten.  Foto: Ticiane Oliveira

Ålesund

Aksjonsgruppa for Hessa. Fra venstre Knut Ness, Terje Risvik og Line Trones Seter.  Foto: Synnøve Nyheim

Fylkestrafikktryggingsutvalet (FTU) i Møre og Romsdal gir Trafikktryggingsprisen 2016 til «Aksjonsgruppa for Hessa skole» i Ålesund. 

– Aksjonsgruppa har vært sterkt engasjert i trafikkforholda i bydelen i flere år. De har satt søkelyset på den svært vanskelige og utrygge trafikksituasjonen rundt Hessa skole og Hessa generelt, sier fylkespolitiker Iver Nordseth i FTU.

Har dokumentert forholda

Hessa er et område med sterk befolkningsvekst og med stor utbygging av boliger.

Formannskapet på busstur på Hessa

I fjor tok de med formannskapet i Ålesund på en omvisning i buss på Hessa. Gruppa har også jobba med å dokumentere de vanskelige forholda: Vegnettet mangler både fortau, belysning, godkjente holdeplasser og gang- og sykkelstier.

– De har gjort et grundig arbeid, mellom anna ved å utarbeide en solid statusrapport på over 80 sider, heter det i begrunnelsen fra fylkespolitikerne.

– Aksjonsgruppa har løfta situasjonen i Hessa heilt til nasjonalt politisk nivå, med besøk av mellom anna Hadia Tajik fra Arbeiderpartiet, skriver Nordseth videre.

Her er et utvalg fra arkivet til smp.no:

2013: Foreldre på Hessa krever strakstiltak
2014: Rådmannen: Ikke tid til å telle nye hus
2015: Forventer at Hessa blir hørt    
2015: Ellingsøy og Hessa ber om trafikksikre bydeler

– Trafikktryggingsutvalget mener Aksjonsgruppa for Hessa, med Terje Risvik og Line Seter i spissen, har en veldig viktig og målretta innsats for bedre trafikktrygghet på Hessa og rundt Hessa skole. De har vist og viser fortsatt et strekt engasjement langt utover det vi kan forvente, skriver fylkespolitkerne.

Flere Ålesund-nyheter? Sjekk vår byside