Insektsplage i Ålesund fengsel

Innsatte i Ålesund fengsel har hatt ubehagelig besøk på fire celler.

STENGES: Plagsomme, kravlende småkryp skal fjernes fra Ålesund fengsel og fire celler stenges. 

Ålesund

Nå får de hjelp fra Kriminalomsorgsdirektoratet, som har gitt Ålesund fengsel samtykke til å stenge fire av cellene.