Hessa-foreldre hedret

Kampen for en tryggere skoleveg ga pris til Hessa-foreldre.

Hedra Møre og Romsdals trafikktryggingspris ble delt ut av fylkesordfører Jon Aasen (til venstre) og leder i trafikktryggingsutvalget, Iver Nordset. Line Seter, Knut Ness og Terje Risvik mottok prisen på vegne av  Aksjonsgruppa ved Hessa skole.  Foto: Jan Erik Røsvik

Ålesund

– Vi bor i den bydelen som vokser mest, men som har blitt minst prioritert. Denne prisen er et bevis for at vi blir hørt, sier Line Seter i Aksjonsgruppa ved Hessa skole i Ålesund.

Sammen med Terje Risvik og Knut Ness mottok hun Møre og Romsdals trafikksikkerhetspris på fylkestinget i Geiranger mandag på vegne av Aksjonsgruppa ved Hessa skole. Prisen får de for en årelang kamp for å bedre trafikkforholdene på Hessa, særlig i området rundt Hessa skole.

– De har gjort et arbeid som er blitt lagt merke til, også nasjonalt, sier leder Iver Nordseth i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg i Møre og Romsdal. Han nøler ikke med å kalle trafikkforholdene rundt Hessa skole som kaotiske.

Aksjonsgruppa har utspring fra FAU ved Hessa skole. I fire år har de kjempa for utbedringer for å få til utbedringer, både i form av strakstiltak og mer permanente tiltak. De har hatt både fylket, kommunen og Statens vegvesen som motpart.

– Argumentasjonen deres er prega av fakta og saklighet. De har slått i bordet med solid dokumentasjon, og vist sammenhengen mellom utbyggingspresset i bydelen og et vegnett som henger etter.

Prisvinnerne takket for prisen med et løfte om å ikke gi seg.

– Det er utrolig kjekt for oss å bli lagt merke til på denne måten. Aksjonsgruppa har fått utretta masse, men vi har masse ugjort. Vi tar med oss prisen videre for å gi barn og unge og alle andre i bydelen en bedre, mer rettferdig og tryggere hverdag, sier Seter.

Her er et utvalg fra arkivet til smp.no:

2013: Foreldre på Hessa krever strakstiltak
2014: Rådmannen: Ikke tid til å telle nye hus
2015: Forventer at Hessa blir hørt    
2015: Ellingsøy og Hessa ber om trafikksikre bydeler

Flere Ålesund-nyheter? Sjekk vår byside