3D-animasjon av planane:

Her kan det bli nytt fengsel for Sunnmøre

Dei føreslåtte planane legg opp til å bygge nytt soningssenter på Digernes i fleire steg - først med plass til 90-100 innsatte.
Ålesund

Sunnmøre har stor mangel på soningsplassar, og Ålesund fengsel tilfredsstiller ikkje dagens krav til soning. Men på Digernesskiftet i Skodje kan eit nytt soningssenter vakse fram.