Ålesund:

Arkitekt Kjell Beite ber kommunen gå en ny runde om Kremmergaarden

Mener nye Kremmergaarden er et fremmedelement i Ålesund.

nybygg: Nybygget sett fra Dronning Sonjas plass. Arkitektene mener at det vil skape den manglende sammenhengen i bebyggelsen i rådhuskvartalet. Illustrasjon/Arkitekt: PLOT arkitekter as 

Ålesund

Kjell Beite er ålesunder, arkitekt og glødende opptatt av hjembyen. Han mener at det planlagte nybygget på Kremmergaarden framstår som et fremmedelement, og han oppfordrer bygningsmyndigheter og andre fagetater om å gjøre et nytt forsøk på å få til et bygg som spiller på lag med omgivelsene.