Kremmergaarden:

Arkitekten: – Dette er en oppgradering av rådhuskvartalet

– Katastrofekvartalet som Beite kaller det, vil få en dramatisk oppgradering med dette bygget.

Arkitekter Daglig leder i Plot arkitekter as, Jorun Helseth Borlaug t.v. og arkitekt Synnøve Devold.   Foto: Johan Behrentz

Ålesund

Det sier sivilarkitekt Jorun Helseth Borlaug hos Plot arkitekter as som har tegnet nye Kremmergaarden.

– Kjell Beite stiller spørsmål rundt prosessen med prosjektet, og til det kan jeg si at den har vært grundig, god og konstruktiv. Det grunnleggende premisset for vår løsning er reguleringsplanen for sørsida der både kommunale, fylkeskommunale myndigheter og Riksantikvaren har vært styrende for resultatet, understreker Helseth Borlaug.

Bakgrunn: Arkitekt Kjell Beite ber kommunen gå en ny runde om Kremmergaarden

Viktig tomt

– Dette er ei viktig tomt i Ålesund?


Ålesund:

Utbygger protesterer mot grønt tak på Kremmergaarden

Politikerne vil ha folk og mose på taket av nybygget på Kremmergaarden. Det liker utbyggeren dårlig.

– Absolutt. Det ligger i rådhuskvartalet med sine punktbygg og med jugendbygg på motsatt side av Korsegata. Samtidig blir bygget liggende som en bakvegg til vannrommet i Brosundet og speiler jugendbebyggelsen på Brunholmen.Arkitektur blir til i krysningspunktet mellom estetikk, funksjonalitet, teknologi, økonomi, politikk og historie. I dette krysningspunktet finnes det ingen absolutte sannheter, men løsningene må være robuste og tåle kritiske blikk.

Hjørnet

– Beite etterlyser større fokus på hjørneproblematikken?


Krever grøntareal på taket

Plan- og Byggesaksutvalget i Ålesund kommune vil fjerne teknisk rom på taket av den nye delen av Kremmergaarden

– Det kan hende at han ønsker seg en tårnlignende markering av hjørnet mot Notenesgata/Korsegata slik det er vist i tidligere forslag. Vi har vært innom slike løsninger, men har forkastet dem. Bygget er høyere enn jugendhusene i nærheten, og vi mener det ikke er nødvendig med en kraftigere hjørnemarkering enn det vi har foreslått. Nybygget er stort, og det er derfor viktig å respektere proporsjonene til jugend- bebyggelsen, sier Jorun Helseth Borlaug.

Materialer

Når det gjelder material- bruken, sier arkitekten at de er bestemt av premissene i reguleringsplanen og bebyggelsen rundt.

– Reguleringsplanen krever glassfasade på gateplan og tung, solid fasade høyere oppe. Steinmaterialet skaper sammenheng til den nye rådhus- fasaden, Rønnebergbua, Korsegata 2, Nordeabygget og Waagangården. Det Beite mener er et «katastrofekvartal», vil få en dramatisk oppgradering med dette bygget. Det vil skape den sammenhengen som bebyggelsen i rådhuskvartalet mangler, mener Jorun Helseth Borlaug hos Plot arkitekter as.

Flere Ålesund-nyheter? Sjekk vår byside