Ålesund:

Ber utbyggerne vente på Aspøya

Før Aspøya får en områdeplan, er det ingen grunn til å rive verneverdige villaer.

Vil rive Den verneverdige villaen i Ivar Aasens gate bør bli stående til områdeplanen for Aspøya er klar, mener rådmannen.  

Ålesund

Rådmannen ber utbyggere på Aspøya om å vente