Bypakke i Ålesund:

Brannsjef frykter liv går tapt uten Brosundtunnel

Brannsjef Geir Thorsen i Ålesund frykter for konsekvensene etter bystyrets vedtak om bypakke, som ikke inkluderer tunnel under Brosundet.

Brannsjef Geir Thorsen i Ålesund brannvesen. 

Ålesund

Thorsen har tidligere vært i bystyret og delt sine bekymringer om det han har kalt et «trafikalt infarkt i Ålesund». I ei pressemelding viser han til at brannvesenet flere ganger har påpekt trafikale utfordringer for blålysetatene ved hendelser i Ålesund sentrum.

Vedtak i bystyret: Flyttet ingen bommer, men vil justere

Brannsjefen er særlig bekymra for at Brosundtunnelen ikke er med i bypakken. Manglende framkommelighet gjør at brannvesenet ikke rekker fram til brannstedet fort nok, forteller Thorsen.

– Uten en Brosundtunnel til ytre bydel, vil brannvesenet i mange år fremover være forhindret fra å nå fram til en brann i ytre bydel i tide. Dette kan i verste fall gi tap av liv, sier han.

Flere Ålesund-nyheter? Sjekk vår byside

For stor trafikk i Ellingsøytunnelen

Brannsjefen er også bekymra over at det ikke blir etablert ny bro over Taftasundet, med tilhørende bomstasjon. Han frykter det fører til økt trafikk i Ellingsøytunnelen.

– Vegen innover Ellingsøya mot Stette er allerede i dag en sterkt ulykkesutsatt veg. I dag er Ellingsøytunnelen stengt nesten daglig, med store samfunnsmessige konsekvenser. Med dagens trafikkmengde er også sikkerhetsnivåene rundt tunnelen kraftig redusert, sier han.

Thorsen mener politikerne og Statens vegvesen bør intensivere planleggingen av en ny bro over Ellingsøyfjorden for å avlaste trafikkmengden i dagens tunnel.

Bompenger i Ålesund: Her er alle tiltakene i bypakken