Arbeidstilsynet går inn i Bingsa-saka

Varsler tilsyn i nærmeste framtid.

Ikke informert Inger Marie Seth, tilsynsleder i Arbeidstilsynet, sier de ikke er blitt kontaktet av kommunen eller andre aktører om saka, men har valgt å varsle tilsyn på Bingsa etter forhold som har kommet fram i media.   Foto: Mona Skjong /Staale Wattø

Ulovlig overtid
 • Kommunerevisjonen har avdekket omfattende overtidsbruk i strid med arbeidsmiljøloven. Arbeidstilsynet er ikke varslet.
 • Overtidsrekorden i 2016 hadde en person med 737 timer overtid.
 • Enkeltpersoner har jobbet opp mot 800 timer overtid i løpet av et år før det.
Økonomisk rot og uklarheter
 • Mangelfull budsjettering, styring og økonomisk kontroll.
 • Årsregnskapet er ikke ferdig revidert, men ifølge kommunerevisjonen ser det ut til å ha blitt brukt 37,1 millioner kroner mer i drift og investeringer enn det var gitt politisk bevilgning til i 2016. Dette til tross for at siste tertialrapport antydet balanse.
 • Revisjonen peker blant annet på at det i januar 2017 ble gjort omfattende omposteringer i regnskapet der utgifter ble overført fra drift til investeringer.
 • De feil som er avdekket i 2016, og måten omposteringer skjer på ved regnskapsavslutningen, gir risiko for at det kan foreligge vesentlig feilinformasjon, skriver revisor Kjetil Bjørnsen.
Ulovlig kjøp av tjenester
 • Bingsa (Ålesund kommune) har ulovlig kjøpt tjenester av OK Entreprenør AS for 23,9 mill. kroner mellom 2014-2016.
 • Det finnes ikke én skriftlig kontrakt, om noen - kun muntlige avtaler, ifølge Ålesund kommune.
 • Kjøpet fra entreprenøren ble gjort uten anbudsrunde, noe som er brudd på lov om offentlige anskaffelser.
 • Ålesund kommune har foreløpig ikke klart å opplyse om hvem som har hyret inn OK Entreprenør AS på Bingsa, og heller ikke hvem som har hatt dialogen med selskapet underveis.
 • Ifølge teamleder Per Oskar Slinning på Bingsa har entreprenøren jobbet i avfallsanlegget siden 2011-2012 og fram til nylig.
 • Ålesund kommune forsøker nå å rydde opp i saken.
 • Bingsa (Ålesund kommune) har også ulovlig kjøpt tjenester fra Miljøkvalitet AS for ca. 2 mill. kroner.
Ålesund

– Etter alt som har kommet frem i media så har vi nå valgt å varsle et tilsyn i Ålesund kommune, sier tilsynsleder i Arbeidstilsynet, Inger Marie Seth, til NRK Møre og Romsdal.

– Det blir i løpet av ganske nær fremtid. Vi har tenkt i utgangspunkt at Ålesund kommune får litt tid på seg, og det er de som må ordne opp i dette her. Deretter gjennomfører vi et tilsyn, og så får vi se hva som kommer ut av det, sier Seth.

Det var kommunerevisjonen som avdekket en rekke kritikkverdige forhold på Bingsa (se faktabokser). Blant annet har det over flere år vært omfattende overtidsbruk. Enkelte år har personer jobbet over 800 timer overtid, uten at det ble søkt om tillatelse til dette fra Arbeidstilsynet.

Bingsa-skandalen: Les alle sakene om Bingsa her

I tillegg avdekket revisjonen at Bingsa Næring (Ålesund kommune) ulovlig har kjøpt tjenester for 23,9 millioner fra OK entreprenør, og mangelfull budsjettering, styring og økonomisk kontroll. Ifølge revisjonen ser Bingsa ut til å ha brukt 37,1 millioner kroner mer til drift og investeringer i 2016 enn det var politisk bevilgning til. 

Etter omtale og reaksjoner i Sunnmørsposten kalte rådmannen og ordføreren inn til et eget informasjonsmøte om saka. Forholdene er også til behandling i kontrollutvalget i Ålesund, som ennå ikke har konkludert.

Tilsynslederen i Arbeidstilsynet sier at de kun kjenner saka gjennom media.

LES OGSÅ:

Vil vurdere å be om politietterforskning

Rådmannen etter Bingsa-møte: Vurderer omorganisering

Se opptak fra informasjonsmøte om Bingsa-skandalen

Sier han varslet om Bingsa-skandalen i 2013: – Dette er gjort med viten og vilje

Varslet balanse i regnskapet - gikk flere titalls millioner i minus: – Gir risiko for vesentlig feilinformasjon, sier revisor