Jentavika har blitt oppgradert

Ekstremværet Dagmar tok deler av muren i 2011, men nå er både muren, så vel som en del anna, utbedra.

Volsdalsberga Verken Astri Eide (t.v.) eller Ingvil Lepsøe vil skryte på seg å være hyppige brukere av Jentavika på Volsdalsberga, men de var der i hvert fall fredag. 

I tillegg til ny mur har vi også grusa opp grøfter og veger, slik at anlegget skal bli optimalt

Martin Hessen
Ålesund

Jentavika – den eine av badevikene på Volsdalsberga, er oppgradert, melder Ålesund kommune på hjemmesidene sine. Bakgrunnen er at ekstremværet Dagmar tok med seg en del av muren i vika, da de store bølgene skylte inn over land, kan vi lese.