Bingsa-skandalen

Innkjøpssjefen: – Ansvaret ligger hos meg

Innkjøpssjefen vedgår at innkjøpsavdelingen slapp VAR-avdelingen for nær da kommunen ga en kontrakt til VAR-sjefens ektemann.

Innkjøpssjef Jonny Indrevåg og rådmann Astrid Eidsvik.  Foto: Marius Simensen

Ålesund

Innkjøpssjef Jonny Indrevåg redegjorde fredag om prosessen rundt at Bingsa ga kontrakt til selskapet til virksomhetslederens ektemann.

– Antakeligvis har vi sluppet fagavdelingen litt for nære innpå oss. Men det at virksomhetslederen blir beskyldt for noe i denne saka, det er positivt feil. Det er vi som har kjørt prosessen, og som må ta ansvar for den delen, sa innkjøpssjefen på møtet til kontrollutvalget.

ALT OM BINGSA-SKANDALEN

Bingsa-saka var oppe hos kontrollutvalget på møtet fredag. Her innrømmer innkjøpssjefen at de lot fagavdelingen, med leder Sigrun Jahren, komme for tett på prosessen som ledet opp til at Frozt Solutions fikk et oppdrag til en verdi av rundt en halv million kroner.

Frozt Solutions er et enkeltmannsforetak drevet av Tom Ivar Brate, som er gift med Sigrun Jahren, virksomhetsleder for Vann, avløp og renovasjon (VAR). Jahren var også prokura i selskapet.

BAKGRUNN: Kommuneleder kobles til anbudsrunde - benekter dette

Tok all skyld selv

For å unngå habilitetsspørsmål, var det konserninnkjøp i kommunen som tok seg av utlysningen og valg av leverandør, men fagavdelingen deltok likevel med innspill og informasjon på det faglige.

Ifølge et notat kommunerevisjonen utarbeidet i forkant av møtet, deltok Sigrun Jahren blant annet på et møte der det ble gitt informasjon om hva som burde vektlegges i beslutning av tildeling av oppdraget, står det i notatet. Jahren benekter dette.

– Jeg synes det dokumentet som kommer fram er et dokument som belyser saka så godt som mulig, og jeg stiller meg bak forslagene til tiltak. Når det gjelder det at virksomhetsleder blir knytta opp mot en anskaffelse, så vil jeg presisere at den prosessen og den knyttinga der skal ikke legges på virksomhetsleder. Det ansvaret skal jeg ta, sa Indrevåg på møtet fredag.

– Det er en gang slik at vi som innkjøpere har behov for å vite hva vi skal anskaffe. Da er det et spørsmål om hvor langt inn i prosessen vi skal slippe fagavdelinga. Det kan vi vel i dag være nokså sikker på at vi har sluppet dem for langt inn på oss, sa Indrevåg.

Han ville likevel presisere at både konkurransegrunnlag og vurderinger gjort av konserninnkjøp ble gjort av innkjøpsavdelingen.

Habilitet

– Vi søkte råd fra fagavdelingen i evalueringsfasen nettopp for å se at vi er på lik linje faglig sett, at vi har forstått dette riktig.

Han sa at kommunen var klar over habilitetsspørsmålet, og at de derfor forsøkte å sette opp tydelige skott, men vedgikk altså at fagavdelingen hadde blitt sluppet for nærme.

Les også: «The North West»: Kontrollutvalget mener Ålesund kommune brøt loven

Ville ikke svare på spørsmål

Innkjøpssjefen ville ikke svare på Sunnmørspostens spørsmål i etterkant av møtet, men viste til at han skulle rett på ferie.

Da Sunnmørsposten kontaktet Sigrun Jahren om kommunerevisjonens notat torsdag, skrev hun følgende i en e-post:

«Når det gjelder dette anbudet, så gikk det i sin helhet via innkjøpsavdelingen. Jeg var ikke involvert i evaluering eller annet arbeid relatert dette, nettopp pga faren for inhabilitet. Det var i hele prosessen åpne kort mellom meg og innkjøpsjef Jonny Indrevåg relatert min relasjon.»

Videre viste hun til at hun ifølge sin kalender ikke deltok på et møte som kommunerevisonen skriver om, og at mulig innleie av ektefellen ble diskutert på et møte med hennes daværende kommunalsjef allerede i april 2014.

Dette var ny informasjon for kontrollutvalget, som har fått opplyst at hverken kommunalsjefer eller innkjøp kjente til at Frozt jobbet for og fikk betalt fra Bingsa før anbudskonkurransen.

Innkjøpssjef Jonny Indrevåg ville ikke svare på om det stemmer at Sigrun Jahren deltok på møtet der anbudskonkurransen ble diskutert.

Rådmann Astrid Eidsvik svarte følgende etter møtet:

– Jeg var ikke ansatt som rådmann da, og har ikke rukket å undersøke dette.