«The North West»

Kontrollutvalget mener Ålesund kommune brøt loven

Et enstemmig kontrollutvalg mener at kommunen har brutt grunnleggende prinsipper i loven.

Fredag ettermiddag hadde kontrollutvalet i Ålesund møte om Bingsa-saka og om konferansen The North West.  Foto: Marius Simensen

Ålesund

Fredag ettermiddag var festivalen «The North West» oppe i kontrollutvalget i Ålesund.

Advokat Kjetil Kvammen har ment at kommunen burde ha sørget for flere tilbydere enn arrangøren Momentium, og dermed et reelt konkurransegrunnlag.

Et enstemmig kontrollutvalg mener at kommunen har brutt grunnleggende prinsipper, og kom fram til følgende vedtak:

Ved innkjøp av prosjekterings-, utviklings- og markedsføringstjenester for prosjektet «The North West», anses Ålesund kommune for å ha tilsidesatt formålsparagrafen og overtrådt de grunnleggende prinsippene i anskaffelsesloven, samt regler i anskaffelsesforskriftens del I og kommunens eget regelverk, mener utvalget.

I forkant av møtet hadde advokat Kjetil Kvammen sett på avtalen og skrevet et notat. Kommunen svarte på dette notatet etter en høringsfrist på to dager.

Rådmann Astrid Eidsvik og innkjøpssjef Jonny Indrevåg fra Ålesund kommune var tilstede på møtet og argumenterte for kommunens syn. Ålesund kommune mener de ikke har brutt loven.

– Vi har advokater og jurister i Ålesund kommune som jobber med offentlige anskaffelser hver eineste dag som har vurdert saka, sa Astrid Eidsvik, som foreslo at utvalget burde hente inn en vurdering fra en tredjepart.

Bingsa-saken

Kontrollutvalget følger også opp Bingsa-saken, der det er stilt store spørsmål ved næringsdriften av avfallstasjonen. Ifølge kommunerevisjonen var virksomhetsleder ved Bingsa Næring involvert i prosessen som endte med at ektemannens selskap fikk oppdrag for nettopp Bingsa Næring. I notatet som er lagt fram er det kommet fram flere nye opplysninger.

OPPDATERING: Innkjøpssjefen: – Ansvaret ligger hos meg  (for abonnenter)