Ålesund:

Åpne tunneler på Moa og Blindheim i sommerferien

I ferien holdes Moa- og Blindheimstunnelene åpne også i helgene

Blindheimstunnelen. Foto: Staale Watt‡¶ 

Ålesund

Moa- og Blindheimstunnelen blir helt åpen fra lørdag 8. juli kl. 06 til fredag 4. august kl. 20, ifølge ei pressemelding fra Statens vegvesen. Fredag 4. august kl. 20 starter arbeidet i tunnelene opp igjen.

Det blir vanlig nattestenging fra kl. 20-06 fram til fredag 18. august. I tillegg blir tunnelene stengt to helger på rad. Den første stengingen blir fra fredag 4. august kl. 20 til mandag 7. august kl.06.

Den andre og siste helgestengingen blir fra fredag 11. august kl. 20 til mandag 14. august kl. 06.

 Tunnelene opprustes, får nytt lys, teknisk anlegg og flere nødtelefoner. Blindheimstunnelen får også kameraovervåkning.