Ålesund:

Bekymret for økt masseuttak i Bingsa og Alvika

Støy, støv og lukt i Alvika og Hovdeland bekymrer kommuneoverlegen

Steinbrudd Veidekke vil ta ut mer masse i Bingsa, og kommuneoverlegen er bekymret for at det kan få konsekvenser for folk som bor i området. 

Ålesund

Veidekke ønsker å ta ut mer masse i steinbruddet, og har varslet at de setter i gang arbeidet med en reguleringsplan. I et internt notat har kommuneoverlegen i Ålesund bedt om at det blir tatt spesielt hensyn til folk som bor i området.