Færre parkeringsplasser kan gi økt handel:

– Vi tar gatene tilbake

Mange i Ålesund sentrum er bekymret for at gateparkeringer forsvinner. Rapporter viser at det faktisk kan være positivt for handelen.

Inn i fjellet Anne Lislevold mener det er viktig å få bilene bort fra gatene og inn i parkeringsanlegg. Illustrasjonsfoto fra Aksla parkering.  Foto: Ragnhild Lind Rong

Ålesund

Ålesund kommune har fått tilskudd på 1,8 millioner kroner fra Miljødirektoratet i sammenheng med prosjektet «Til fots eller på sykkel i jugendbyen». Med dette tilskuddet kom restriksjoner om at kommunen måtte fjerne 100 parkeringsplasser fra sentrum.