Dette er et gangfelt

Denne nesten usynlige fotgjengerovergangen skal beskytte barna på veg til skolen, sier en oppgitt Ellbjørn Gundersen. 

Ser du gangfeltet? Her går Elvemyrvegen (t.h.) inn til Emblem skolekrets sitt største byggefelt, Storhaugen. Gangfeltet er nå bare en prikk midt på vegen.  Foto: Ellbjørn Gundersen

Ålesund

– Over her går skolebarna fra skolekretsens største boligområde, Storhaugen, sier Ellbjørn Gundersen på Emblem.

Det er ikke mye som vitner om en fotgjengerovergang.

– For kontrastens skyld er den hvite flekken markert med litt vann, forteller Ellbjørn Gundersen.

– Og her må barnehagebarna over på utflukt til Emblemsanden. Dette er den eneste og sterkt trafikkerte adkomstveien fra hovedvegen til dette boligområdet. Her kommer det biler som svinger av fra hovedvegen og har det litt travelt. Det er ikke alle som forstår at her er et gangfelt, forteller han.

Etterlyser kommunens malerkost

Ellbjørn Gundersen mener at det må være noen år siden en kommunal malerkost har vært i sving her.

Han mener også at dette vitner om lang avstand fra kommunens rådhus til Emblem.

– Barna må få en trygg skoleveg,  oppfordrer Ålesund kommune på sine hjemmesider. Vi her inne er naturligvis alle klar over at det er langt fra rådhuset til Emblem. Men kanskje kan en likevel se seg råd til et par liter maling innimellom, for trafikksikkerhetens skyld? spør han.

Kommunen: Dette skal vi fikse

Fagleder Helen Vorren i Ålesund kommune bekrefter at dette fortsatt skal være et gangfelt. Hun forteller at det nok gått i glemmeboka. Og hun lover at kommunen skal leite fram kosten.

– Det stemmer nok at det har vært et gangfelt der for veldig mange år siden. Dessverre har det ikke blitt registrert for oppfølging, slik at det ikke har vært med på listen over felt som skal sjekkes og remerkes. Forhåpentligvis skal vi få dette på plass igjen i løpet av neste uke, dersom været tillater det.

– Vi vil også vurdere om det er mulig å få satt opp skilt for å få markert overgangsfeltet bedre, men dette vil eventuelt ta en del lengre tid, sier Vorren.