Fristen for å uttale seg om områdeplanen for Campus Ålesund er ute

Naboer bekymra for framtida

«Å leve med denne uvissheten hengende over oss gjør det nærmest umulig å planlegge fremtiden».

kompleks plan: Fristen for å uttale seg om forslaget til områdeplan for Campus Ålesund er ute, og mange har benyttet anledningen til å komme med merknader. Planen får ros for å være framtidsretta, men mange er også bekymra for støy, trafikk og eget bomiljø. Illustrasjon: Rodeo arkitekter as 

Vi skjønner selvsagt godt at folk er usikre på hva planen vil bety for dem

Gudmund Hoel
Ålesund

Det skriver en småbarnsfamilie på Sørneset som har sendt inn merknad til områdeplanen for Campus Ålesund. Nå er fristen for å komme med kommentarer ute, og en gjennomgang av merknadene viser at folk som bor i området er bekymra for støy, trafikk og framtida for eiendommene sine.