Grillhytte ikke lekeareal

Blindheim barnehage har fått endelig avslag på søknaden om å få godkjent ei 25 kvadratmeter stor grillhytte til leke- og oppholdsareal, etter at Private Barnehagers Landsforbund, på vegne av barnehagen klaget Ålesund kommunes vedtak inn for fylkesmannen.

HYTTE Får ikke godkjent grillhytte (bak, til høyre) til leke- og oppholdsareal. 

Ålesund

Les flere nyheter fra Ålesund her: smp.no/alesund

Grillhytta er ikke godkjent for heldøgnsopphold og har ikke toalett, garderobe eller håndvask med kaldt og varmt vann. Søknaden om å gå ned på arealnormen for store barn fra 4,0 til 3,75 kvadratmeter, vil fylkesmannen ikke godkjenne.

Det påpekes og at endring av arealnorm innebærer endring av vedtektene, noe som skal forelegges foreldreutvalg og samarbeidsutvalget. Dette er også en forutsetning for at barnehagemyndigheten skal kunne godkjenne lokalet etter barnehageloven.