Hoffhuset ble revet

I en årrekke var det kiosk og gatekjøkken her. Torsdag ble huset foran NMK2 revet.

  Foto: Staale Wattø

Ålesund

Det er mange år siden Hoff Kiosk og Gatekjøkken la ned. Noen år var det frisør her.

De siste par årene har huset vært anleggskontor på NMK-tomta på Nørve. Torsdag ble det revet.

– Nå kommer det parkeringsplasser og grøntareal, slik at NMK skal framstå som finere, sier Kaj Bang Westre, daglig leder i NMK Eiendom.

De som trenger korttidsparkering kan parkere her. I området kommer det også stoppeplass for taxi. Det bygges også fortau her.

22. november er det offisiell åpning av NMK2. Da skal alt være klart.

Arkiv.  Foto: Staale Wattø