Oppgraderinga i Ålesundstunnelene starter onsdag 1. november

Dette skal skje i tunnelene

Er du lei av at det ofte er stans i Ålesundstunnelene? Da kan du glede deg til bedre tider. 

  Foto: Nils Harald Ånstad

Ålesund

Onsdag 1. november starter arbeidet med å oppgradere tunnelene, og nå kommer det kameraovervåking.

I dag stenger Vegtrafikksentralen tunnelene når de får melding om at en bil har fått motorstopp. Med «øyne» i tunnelen kan sentralen se hvordan bilen med trøbbel er plassert, og dermed kan det til og med bli unødvendig å stenge.

Kameraovervåkningen gjør også at tunnelen kan åpne raskere etter en stenging.

Oppgradert i 2008-2009

«Hvorfor skal tunnelene oppgraderes nå igjen? Det er da ikke lenge siden sist».

Det er kommentarer som går igjen for tida, og det er også riktig at tunnelene ble oppgradert i 2008-2009. Den gangen ble alle tekniske installasjoner skifta og det ble montert nytt vann- og frostsikringshvelv. Tunnelene fikk også nye havari- og snunisjer.

Økt trafikk

Men trafikken i tunnelene har økt. Faktisk er det dobbelt så mange biler som kjører i tunnelene nå enn da bommene ble fjerna i 2009. Derfor er det også behov for å øke sikkerheten enda noen hakk.

Så når arbeidet starter 1. november, skal det kommende året brukes til følgende oppgraderinger:
* Kameraovervåking
* Variable skilt for å sette ned fartsgrensa ved motorstopp og andre hendelser.
* Strekningsvis fartsmåling
* Nytt lys
* Nye nødstasjoner med telefon og brannslukkingsapparat.