Ålesund kommune

Anne Mette Liavaag foreslås som ny kommunalsjef i Ålesund

Rådmannen ønsker at kommunens strategi- og utviklingssjef blir tilsatt som ny kommunalsjef i Ålesund kommune.

Anne Mette Liavaag har vært tilsatt og valgt leder av Diabetesforbundet, hun har vært leder ved Brisk kompetansesenter og vært prosjektleder og rådgiver i Sunnmøre regionråd. Hun ble tilsatt som strategi- og utviklingssjef i Ålesund kommune siden 2015. 

Ålesund

Rolla som kommunalsjef for helse- og velferdsområdet i Ålesund kommune er ledig som følge av at Liv Stette er midlertidig tilsatt som rådmann.

Endringene gjelder i perioden 2018-2019, fram til den nye og sammenslåtte Ålesund kommune blir en realitet 1. januar 2020. Ålesunds-rådmann Astrid Eidsvik er allerede tilsatt som rådmann og prosjektleder i den sammenslåtte kommunen, som utløser endringene i funksjoner i «gamle Ålesund kommune».

Ønsker rask tiltredelse

Kommunen melder i ei pressemelding at Liavaag kan overta som kommunalsjef allerede fra 16. januar. Hun har siden 2015 vært tilsatt som strategi- og utviklingssjef i Ålesund kommune.

- Det er ønskelig med en rask tiltredelse av ny kommunalsjef. Helse- og velferdsområdet utgjør ett av de store tjenesteområdene i kommunen, og det er et bredt felt som skal ledes og følges opp, skriver de i meldinga.

Administrasjonsutvalget har tilsettingsmyndighet og gjør vedtak i tilsettingssaken 16.01.17.

Enighet om framgangsmåten

Normalt ville slike vikariat vært lyst ut, men den spesielle situasjonen gjør at det er rom for å «velge en intern løsning uten forutgående kunngjøring», skriver kommunen.

- Rådmannen har drøftet ulike tilnærmingsmåter med arbeidstakerorganisasjonene, og det er enighet om at det i denne spesielle situasjonen kan foretas tilsetting uten kunngjøring, heter det i pressemeldinga.

Liavaag vil kunne tiltre stillingen umiddelbart etter at tilsetting er foretatt, men vil fortsatt måtte ivareta noen av sine nåværende arbeidsoppgaver.