Ålesundskunstner mistet huset sitt i brannen – laget satiriske tegninger av «bybrann-komplottet»

Her er de ukjente bybrann-tegningene

I over 100 år har de vært ukjent for folk flest.
Ålesund