Deponiet Belsen i Vasstranda:

Kommunen rydder opp i flere forhold rundt drikkevannskilden Brusdalsvatnet

Ikke alt er på stell rundt Brusdalsvatnet. Norges Miljøvernforbund har avdekket flere forhold. Nå vil kommunen rydde opp.

DEPONI: Ålesund kommunes massedeponi «Belsen» i Vasstranda, med Brusdalsvatnet i bakgrunnen. I 2015 tok Edgard Brevik (t.v.) og Bjørn Aarø affære, fordi kommunen dumpet forurenset masse i grensa til nedbørsfeltet til drikkevannet. Etter at også Norges Miljøvernforbund klaget, åpner Mattilsynet for at de kan ha tatt feil om avrenning til drikkevannet. Deponiet stenges.  

Ålesund

Mattilsynet er ikke lenger så sikre på at sigevann fra det kommunale deponiet Belsen ikke renner ut i drikkevannskilden Brusdalsvatnet. De mener også at Ålesund kommune kan være tydeligere på hva som er nedbørsfeltet til Brusdalsvatnet.