Ålesund kirkelige fellesråd:

Kirka ruster opp eiendommer i Ålesund

Ålesund kirkelige fellesråd bruker drøyt fem millioner «sparekroner» til vedlikehold av eiendommer.

Borgundkirka: Her skal Ålesund kirkelige fellesråd bruke 1,5 millioner til innvendig renovering og én million til restaurering av orgelet. – Midlene fra fondet skal vi bruke til flere prosjekter over en toårsperiode, sier kirkeverge Svein-Rune Johannessen. 

Ålesund

Pengene kommer fra et disposisjonsfond fellesrådet har bygget opp de siste årene.